یک گونه جدید از جنس (Chorizococcus (Hem.: Coccoidea: Pseudococcidae از ایران

نویسندگان

چکیده

گونه جدید Chorizococcus pazoukii Moghaddam sp. n.، جمع‌آوری شده از روی ریشه یک گیاه ناشناخته، از ایران توصیف می‌گردد. این گونه شباهت به گونه دیگری از همین جنس از ایران به نام Chorizococcus viticola Kaydan & Kozár دارد، اما به‌واسطه داشتن مجاری لوله‌ای در دو ردیف در ناحیه پشتی بدن، مجاری لوله‌ای در دو اندازه واقع در هر دو سطح بدن و همچنین وجود روزنه‌های دیسکی چندحفره‌ای روی مفصل‌های شکمی VI-VIII + IX از گونه C. viticola متفاوت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A new species of the genus Chorizococcus (Hem.: Coccoidea: Pseudococcidae) from Iran

نویسندگان [English]

  • M. Moghaddam
  • M. Alikhani
چکیده [English]

A new mealybug species, Chorizococcus pazoukii Moghaddam sp. n. is described on the root of an unknown plant from Iran. The new species is taxonomically near to the Iranian species Chorizococcus viticola Kaydan & Kozár but it is distinguished by the oral rim tubular ducts occur in two rows across of dorsum, two sizes of oral rim tubular ducts on both surfaces of the body and the presence of multilocular disc pores on the ventral abdominal segments VI-VIII + IX.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chorizococcus pazoukii
  • Coccoidea
  • Pseudococcidae
  • Iran