New records of two grass fly species (Dip.: Chloropidae) from Iran

نویسنده

چکیده

دو گونه از مگس‌های خانواده Chloropidae به نام‌هایLipara lucens (Meigen) و Cryptonevra flavitarsis (Meigen) برای اولین‌بار از ایران گزارش می‌شوند. حشرات کامل مگس‌ L. lucens از گال‌های ایجاد‌شده در جوانه‌ انتهایی گیاه نی،
Phragmites australis (Cav.) Trin. Ex Steudel، به‌دست آمدند. حشرات کامل مگس C. flavitarsis نیز از درون گال‌های ایجاد‌شده به‌وسیله‌ مگس L. lucens در جوانه نی خارج شدند. این گونه گال‌زی بوده و در منطقه‌ Palaearctic انتشار دارد.

عنوان مقاله [English]

New records of two grass fly species (Dip.: Chloropidae) from Iran

نویسنده [English]

  • Y. Karimpour