نوسانات جمعیت حشرات کامل شب‌پره میوه شرقی، (Grapholita molesta (Lep.: Tortricidae، در باغ‌های هلو در چاناق‌قلعه، ترکیه

نویسندگان

چکیده

این مطالعه در نه باغ هلو در منطقه مرکزی، Lapseki و Bayramiç مناطق استان Çanakkale انجام شد. در این مطالعه، تغییرات جمعیت بزرگسال از بید میوه شرقی، (Grapholita molesta Busck، سال 1916، پولکبالان: Tortricidae) با تله های فرمونی تعیین می شد. در پایان مطالعه مشاهده شد که G. Molesta در تمام باغ های نمونه گیری در هر دو سال فراوان است. حتی اگر تغییرات ظهور بزرگسال در سال های مختلف، آن را در اواسط آوریل آغاز شد و تا پایان ماه نوامبر ادامه یافت. چهار پنج دوره پرواز در ماه آوریل، ژوئن، ژوئیه، اوت و اکتبر در طول فصل مشخص شد. هنگامی که منحنی های توسعه جمعیت بزرگسال مورد بررسی قرار گرفتند، مشخص شد که این آفت می تواند چهار پنج نسل در هر سال مربوط به مقادیر درجه حرارت روزانه از اوایل بهار تولید شده است. نشان داد که ارقام اواخر تحت تاثیر قرار خواهد بیشتر به دلیل مقدار بسیار زیادی از بزرگسالان در اوت و سپتامبر.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Adult population fluctuation of Oriental fruit moth, Grapholita molesta (Lep.: Tortricidae), in peach orchards of Çanakkale, Turkey

نویسندگان [English]

  • Ali Özpınar
  • Ä°lke Özbek
  • Ali Kürşat Şahin
چکیده [English]

The study was conducted in nine different peach orchards in Central district, Lapseki and Bayramiç districts of Çanakkale Province. In this study, adult population change of Oriental fruit moth, (Grapholita molesta Busck, 1916, Lepidoptera: Tortricidae) was determined with pheromone traps. At the end of the study it was observed that G. Molesta is abundant in all sampling orchards in both two years. Even though adult emergence changes at different years, it was started at mid April and continued until the end of November. Four-five flight periods were determined at the months of April, June, July, August and October throughout the season. When adult population development curves were examined, it was determined that the pest could generate four-five generation per year related to daily temperature values of early spring. It was concluded that late cultivars would be more affected because of the high amounts of adults in August and September.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Peach
  • Oriental fruit moth
  • Grapholita molesta
  • population development
  • Turkey