بررسی تراکم جمعیت سر خرطومی برگخوار (Platymycterus marmoratus ( Col.: Curculionidae روی کلن های صنوبر در استان گیلان


عنوان مقاله [English]

Poplar Leaf Weevil Platymycterus marmoratus Fst . ( Col.: Curculionidae) Abundance on Various Poplar clones in Guilan province

نویسندگان [English]

  • M. Salehi
  • S.E. Sadeghi