زیست شناسی آزمایشگاهی زنبور پارازیتویید( Habrobracom hebetor Say ( Hym.: Braconidae


عنوان مقاله [English]

Study on the Biology of Habrobracom hebetor Say ( Hym.: Braconidae) Under Laboratory Condition

نویسندگان [English]

  • M. Forouzan
  • A. Sahragard
  • M. Amirmaafi