گزارش نماتود بیمارگر راب ها (Phasmarhabditis hermaphrodita ( Nematoda : Rhabditida از ایران


عنوان مقاله [English]

Report of Pathogenic Nematode of Slugs, Phasmarhabditis hermaphrodita ( Nematoda : Rhabditida) Iran in

نویسندگان [English]

  • J. Karimi
  • A. Kharazi-Pakdel
  • Stephan J. Robert