اولین گزارش از وجود ( Parthenolecanium corni ( Bouché 1844) ( Homoptera : Coccidae در ایران


عنوان مقاله [English]

FIRST RECORD OF PARTHENOLECANIUM CORNI (Bouché 1844) ( Homoptera : Coccidae) FROM IRAN

نویسنده [English]

  • A. Komeili- Birjandi