کلید شناسائی جنس های شته های بکرزای خانواده های (CHAITOPHORIDAE , CALLAPHIDIDAE ( HOM.: APHIDOIDEA در ایران


عنوان مقاله [English]

KEY TO THE GENERA OF CHAITOPHORIDAE AND CALLAPHIDIDAE ( HOM.: APHIDOIDEA) IN IRAN

نویسندگان [English]

  • S.H. Hojjat
  • V.F. Eastop