بررسی دو گونه زنبور پارازیتوئید سوسک برگخوار نارون و کاربرد آنها در تقلیل انبوهی جمعیت میزبان در کرج


عنوان مقاله [English]

AN INVESTIGATION ON TWO SPECIES OF ELM LEAF BEETLE PARASITOIDES AND THEIR APPLICATION FOR POPULATION DENSI- TY REDUCTION OF THEIR HOST IN KARADJ

نویسندگان [English]

  • Parvaneh Azmayesh Fard
  • M. Esmaili