گزارش جدید گونه Coproica vagans (Diptera: Sphaeroceridae) از ایران

نوع مقاله: مقاله کوتاه، فارسی

نویسندگان

گروه آموزشی پاتوبیولوژی- دانشکده دامپزشکی- دانشگاه سمنان- سمنان- ایران

10.22117/jesi.2020.127779.1338

چکیده

خلاصه
دراردیبهشت ماه 1398، طی مطالعه ای در شهرستان شیروان ( استان خراسان شمالی ) آلودگی مزارع پرورش دام به انواع حشرات بررسی شد. در این مطالعه با استفاده از تله نوری، مقادیر زیادی از مگس های خانواده Sphaeroceridae جدا گردید. جنس و گونه این مگس ها Coproica vagans (HALIDAY, 1833) می‌باشد. گونه مذکور، برای اولین بار از ایران گزارش میگردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

New report of Coproica vagans (Diptera: Sphaeroceridae) from Iran

نویسندگان [English]

  • Emad Changizi
  • Mohammad Mehdi Darvishi
Department of pathobiology. faculty of veterinary medicine. Semnan University. Semnan. IRAN
چکیده [English]

During May 2019, a study in Shirvān city (North Khorasan province) to investigate the infestation of livestock farms with various insect species was carried out. In this study, large quantities of flies belonging to the Sphaeroceridae family were collected using light traps. The genus and species of these flies were identified as Coproica vagans (Haliday, 1833). This species is a new record for the Iranian insect fauna.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shirvan
  • Coproica vagans
  • Sphaeroceridae

Brian, R. Pi. (1986) The taxonomy and ecology of British Sphaeroceridae (Diptera). A thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy of the University of London and for the Diploma of Imperial College.

Marshall, S.A., Rohacek, J., Dong, H. & Buck, M. (2011) The state of Sphaeroceridae (Diptera: Acalyptratae): a world catalog update covering the years 2000–2010, with new generic synonymy, new combinations, and new distributions. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 51(1), 217–298.

Papp, L. (2008) A Review of the old world coproica Rondani, 1861 (Dipttera, Sphaeroceridae), with description of twelve new species. Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae 54 (Suppl. 2), 1–45.

Shirvani Farsani, N., Zamani, A. A., Abbasi, S. & Kheradmand, K. (2014) New report of Pullimosina heteroneura (Dip.: Sphaeroceridae) from Iran. Journal of Entomological Society of Iran 34 (1), 99-99.