نویسنده = حسین لطفعلی‌زاده
تعداد مقالات: 4
1. گزارش‌های جدید از زنبورهای بذرخوار و پارازیتویید خانواده Eurytomidae (Hymenoptera: Chalcidoidea) از ایران

دوره 39، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 367-381

مهدی پارسا؛ حمید عادلی منش؛ سید ابراهیم صادقی؛ حسین لطفعلی‌زاده؛ ایاد السندی؛ علی محمد پور؛ مارینا زرووا؛ ویکتور فورسف


2. Chromoplex picticollis (Hym.: Ichneumonidae) مرتبط با گل‌آذین کلاپرک Asteraceae: اولین گزارش یک جنس و گونه برای ایران

دوره 37، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 283-284

عباس محمدی خرم ‌آبادی؛ علیرضا پورحاجی؛ حسین لطفعلی‌زاده؛ ماتیاس ریدل


3. نخستین گزارش ملخPolysarcus denticauda (Tettigoniidae: Phaneropterinae) از ایران و ویژگی‌های ‌بیواکوستیکی آن

دوره 35، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 89-91

شبنم جعفری؛ محمدحسن کاظمی؛ محمود شجاعی؛ حسین لطفعلی‌زاده؛ محسن مفیدی نیستانک


4. پارامترهای زیستی سفیدبالک گلخانه، Trialeurodes vaporariorum (Hem.: Aleyrodidae)، در چهار رقم خیار گلخانه‌ای

دوره 34، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 53-67

سمیه میرزامحمدزاده؛ شهزاد ایرانی‌پور؛ حسین لطفعلی‌زاده؛ محمد جعفرلو