کلیدواژه‌ها = کلید شناسایی
تعداد مقالات: 6
2. Study of the subfamily Ophioninae (Hymenoptera: Ichneumonidae) in southern Iran

دوره 35، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 53-67

عباس امیری؛ علی‌اصغر طالبی؛ رجیو جوسیلا؛ احسان رخشانی؛ حمیدرضا حاجی قنبر


3. مطالعه تاکسونومیک قبیله (Leucostomatini (Dip.: Tachinidae: Phasiinae در ایران

دوره 34، شماره 1، بهار 1393، صفحه 35-58

ابراهیم گیلاسیان؛ علی اصغر طالبی؛ یواخیم زیگلر؛ شهاب منظری


4. A taxonomic study of the genus Phasia (Dip.: Tachinidae) in Iran, with two new records

دوره 33، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 19-31

S. Manzari؛ A. A. Talebi؛ J. Ziegler؛ E. Gilasian


6. مطالعه‌ی مگس‌های قبیله‌ی Syrphini (Dip.: Syrphidae) در ایران

دوره 27، شماره 1، تابستان 1386، صفحه 85-112

ابراهیم گیلاسیان