Parapygmephorus delyorum (Acari: Heterostigmata: Neopygmephoridae), a species new to mite fauna of Iran

نویسندگان

چکیده

در پی جمع‏آوری شماری از زنبورهای خانواده‌ی Halictidae در استان اصفهان، تعدادی کنه به صورت مسافر (Phoretic) روی این زنبورها مشاهده و به نام Parapygmephorus delyorum Mahunka, 1980 شناسایی شد. این کنه برای اولین‌بار از ایران گزارش می‏شود.

عنوان مقاله [English]

Parapygmephorus delyorum (Acari: Heterostigmata: Neopygmephoridae), a species new to mite fauna of Iran

نویسندگان [English]

  • H. Rakhshani
  • H. Hajiqanbar