گزارش جدید گونه (Banksinoma exobothridialis (Acari: Oribatida: Thyrisomidae از ایران

نویسندگان

دانشگاه شیراز


عنوان مقاله [English]

First report of Banksinoma exobothridialis (Acari: Oribatida: Thyrisomidae) from Iran

نویسندگان [English]

  • M. A. Akrami
  • M. Behmanesh
چکیده [English]

The faunistic survey of oribatid mites, between 2008 and 2010, on the outskirts of the city of Shiraz led to the discovery of the species Banksinoma exobothridialis Bayartogtokh of the family Thyrisomidae. Both the species and the family are new to the Iranian fauna.