گزارش جدید دو گونه از کنه‌های نهان‌استیگمای خانواده (Quadroppiidae (Acari: Oribatida از ایران


عنوان مقاله [English]

New report of two species of the family Quadroppiidae (Acari: Oribatida) for the fauna of Iran

نویسندگان [English]

  • K. Haddad Irani-Nejad
  • M. Mirzaei
  • M. A. Akrami
چکیده [English]

In the course of the faunistic survey of oribatid mites (Acari, Oribatida) in Shend-Abad region of Iranian province of East Azarbaijan -2008 to 2009- two species of the family Quadroppiidae, Quadroppia (Quadroppia) quadricarinata (Michael) and Quadroppia (Coronoquadroppia) nasalis Gordeeva, were collected and identified. Both species are newly recorded from Iran.