مترادف‌های جدید جنس‌های(Coleoptera: Carabidae) Cymindis و Brachinus در ایران

نوع مقاله: مقاله کوتاه، انگلیسی

نویسندگان

1 مرکز مطالعات تنوع زیستی طبیعی، لایدن، هلند

2 دانشکده زیست‌شناسی و مرکز قطب تبارزایی موجودات زنده، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

Lebia zaboli Jedlička 1968 و Cymindis (Cymindis) petrovitzi Mandl 1973 در اینجا به‌ترتیب به عنوان مترادف­های جدید Brachinus (Cnecostolus) bagdatensis Pic 1902 و Cymindis (Petrovitziella) persica Jedlička 1968 تلقی می­شوند.  Cymindis (Cymindis) transversa Morvan 1972و Brachinus (INCERTAE) strictus Morvan 1971 نیز به‌ترتیب مترادف­های جدید Cymindis (Cymindis) picta (Pallas, 1771) و Brachinus (Brachinus) crepitans (L., 1758) در نظر گرفته می­شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

New synonymies in the genera Cymindis and Brachinus (Coleoptera: Carabidae) in Iran

نویسندگان [English]

  • Jan Muilwijk 1
  • Marjan Seiedy 2
1 Naturalis Biodiversity Center, Leiden, The Netherlands
2 School of Biology and Center of Excellence in Phylogeny of Living Organism, College of Science, University of Tehran, Tehran, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cymindis
  • Brachinus
  • Carabidae
  • Iran
  • Synonym

Jedlička A. (1968) Contribution à la faune de l'Iran. II. Nouveaux Coléoptères Carabidae. Annales de la Société Entomologique de France (N.S.) 4, 989–996.

Löbl, I. & Smetana, A. (Eds.) (2003) Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 1. Archostemata - Myxophaga - Adephaga. 819 pp. Stenstrup: Apollo Books.

Mandl, K. (1973) Bausteine zur Kenntnis der Familie Carabidae (Col.). Entomologische Arbeiten aus dem Museum G. Frey (24), 88–100.

Mikšić, R. (1965) Achter beitrag zur kenntnis der Protaetia arten neue beitrage zür kenntnis der Protaetien der republik Indonesien und der benachbarten gebiete. Entomologische Abhandlungen und Berichte aus dem Staatlichen Museum fur Tierkunde in Dresden (31), 265–306.

Morvan P. (1971) Nouveaux coléoptères carabiques d'Iran. Annales de la Société Entomologique de France (N.S.) 7, 231–239.

Morvan P. (1972) Description de nouveaux coléoptères carabiques d'Iran. Bulletin de la Société Entomologique de France 77, 26–28.