دوره و شماره: دوره 24، شماره 1، تابستان 1383، صفحه 1-136 
7. بررسی زیست شناسی سوسک قهوه ای برگ خوار توسکا (Galerucella Lineola) ( Col .: Chrysomelidae ) در استان گلستان

صفحه 99-120

سیدابراهیم صادقی؛ سید مرسل احمدی؛ نورالدین شایسته؛ محمد حسن صفر علیزاده؛ علی اصغر پورمیرزا


9. گزارش سه گونه مگس از خانواده ی Syrphidae در ایران

صفحه 123-124

بهنام معتمدی نیا؛ احد صحراگرد؛ لطیف صالحی؛ جلال جلالی سندی


11. گزارش مگس Chloropidae )Thaumatomyia elongatula )شکارگر شته مومی صنوبر Aphididae) Phloeomyzus Passerinii )از ایران

صفحه 127-128

نورعلی رجبی مظهر؛ سعید محرمی پور؛ سید ابراهیم صادقی؛ آلفیور راسپی


12. گزارش سه گونه زنبور بالا خانواده Chalcidoidea از ایران

صفحه 129-130

عباس ارباب؛ بابک قرالی؛ مارینا زرووا


13. گزارش مگس Tephritidae) Urophora mauritanica Macquart,1843 ) ازایران

صفحه 131-132

برنارد مرز؛ بابک قرالی؛ عسگر جوزیان


14. گزارش زنبور پارازیتویید (Pteromalus bifoveolatus ( Hym.: pteromalidae از ایران

صفحه 133-134

سعید حیدری؛ یعقوب فتحی پور؛ سید ابراهیم صادقی؛ هانس بوئر


15. گزارش شپشک آرد آلود Hem.: Coccoidea : Pseudococcidae) Phenacoccus solani )از ایران

صفحه 135-136

معصومه مقدم؛ بیژن حاتمی؛ کریم زیبایی؛ محمد رضا سبز علیان