دوره و شماره: دوره 22، شماره 1، تابستان 1381، صفحه 1-105 
1. بررسی آزمایشگاهی اثر دما روی دوره های رشدی کفشدوزک Oenopia conglobata تغذیه شده روی شته صنوبر

صفحه 1-11

زهرا مجیب حق قدم؛ جلال جلالی سندی؛ سید ابراهیم صادقی؛ جلیل حاجی زاده


9. گزارش زنبورپارازیتویید (Microterys hortulanus Erdös ( Hym.: Encyrtidae از ایران

صفحه 85-86

یعقوب فتحی پور؛ آزاده داودی؛ علی اصغر طالبی؛ غلامرضا رجبی


10. فون کنه های گیاهی در استان های سیستان و بلوچستان و هرمزگان

صفحه 87-105

مسعود اربابی؛ نادر گل محمدزاده خیابان؛ مجید عسکری