نویسنده = عباس محمدی خرم ‌آبادی
تعداد مقالات: 8
1. مطالعه سه جنس از گروه جنس Orthocentrus (Hymenoptera: Ichneumonidae, Orthocentrinae) در شمال ایران

دوره 37، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 441-460

عباس محمدی خرم آبادی؛ علی اصغر طالبی


2. اولین گزارش Gelis declivis (Hym.: Ichneumonidae, Cryptinae) از نقاط مختلف ایران

دوره 37، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 465-468

عباس محمدی خرم آبادی؛ Martin Schwarz؛ شهرام حسامی


3. اولین گزارش جنس و گونه Podoschistus scutellaris (Hym.: Ichneumonidae, Poemeniinae) از ایران

دوره 37، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 371-374

عباس محمدی خرم آبادی؛ هنگامه هوشیار؛ رضا وفائی شوشتری


4. Chromoplex picticollis (Hym.: Ichneumonidae) مرتبط با گل‌آذین کلاپرک Asteraceae: اولین گزارش یک جنس و گونه برای ایران

دوره 37، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 283-284

عباس محمدی خرم ‌آبادی؛ علیرضا پورحاجی؛ حسین لطفعلی‌زاده؛ ماتیاس ریدل


5. Two new records of the subfamily Xoridinae (Hym.: Ichneumonidae) from Mazandaran province, Iran

دوره 35، شماره 1، بهار 1394، صفحه 69-70

عباس محمدی خرم آبادی


6. First record of Homotropus elegans (Hym.: Ichneumonidae: Diplazontinae) from Iran

دوره 34، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 77-77

M. Khayrandish؛ F. Bakhtiarynasab؛ A. Mohammadi-Khoramabadi


7. Two new records of Chalcidoidea (Hymenoptera) from Iran

دوره 34، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 75-76

A. Mohammadi-Khoramabadi؛ B. Gharali؛ M. Moghaddam؛ H. Lotfalizadeh


8. اولین گزارش زنبور پارازیتویید (Aneuclis melanaria (Hym.: Ichneumonidae: Tersilochinae از ایران

دوره 34، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 31-32

عباس محمدی خرم‎آبادی؛ ریجیو جاسیلا؛ حبیب عباسی پور؛ غلامحسین حسن شاهی؛ امین مقبلی قرایی