تعداد مقالات: 870
201. First record of Scorlupella montana (Hem.: Fulgoroidea: Issidae) from Iran

دوره 30، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 93-95

V. M. Gnezdilov؛ F. Mozaffarian


202. Report of a thelytokous population of Lysiphlebus fabarum (Hym.: Aphidiidae) from Iran

دوره 30، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 83-84

H. Allahyari؛ J. P. Michaud؛ A. Kharazi-Pakdel؛ A. Rasekh؛ E. Rakhshani


204. Life history and larval performance of the Joker butterfly, Byblia ilithyia (Lep.: Nymphalidae)

دوره 31، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 71-85

C. Subba Reddi؛ J. B. Atluri؛ M. Tarakeswara Naidu؛ M. Bhupathi Rayalu


206. بررسی اجزای مقاومت در 33 رقم تجاری سیبزمینی نسبت به سوسک کلرادوی سیبزمینی، Leptinotarsa decemlineata (Col.: Chrysomelidae)

دوره 31، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 51-68

اکبر قاسمی کهریزه؛ قدیر نوری قنبلانی؛ نورالدین شایسته؛ ایرج برنوسی


207. بررسی اثرات حشرهکشهای اندوسولفان، ایمیداکلوپرید و ایندوکساکارب روی تخم، لارو سن سوم و شفیرهی بالتوری سبز Chrysoperla carnea (Neu.: Chrysopidae).

دوره 31، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 37-50

غلامرضا گلمحمدی؛ میرجلیل حجازی؛ شهزاد ایرانیپور؛ سید ابوالقاسم محمدی


209. Characterization of Xenorhabdus (γ-Proteobacteria) strains associated bacteria with the Steinernema (Nematoda: Steinernematidae) isolates from Iran

دوره 31، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 57-69

M. Hassani-Kakhki؛ M. Koohi Habibi؛ T. Yoshiga؛ A. Kharazi-Pakdel؛ J. Karimi


210. ارزیابی حساسیت مراحل پورهی سن اول و حشرهی بالغ سفیدبالک گلخانه، Trialeurodes vaporariorum (Hemiptera: Aleyrodidae)، به حشرهکشهای نئونیکوتینوئیدی در شرایط آزمایشگاهی

دوره 31، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 13-24

ندا پیرمرادی آموزگارفرد؛ عزیز شیخی گرجان؛ ولی اله بنی عامری؛ سهراب ایمانی


212. واکنش تجمعی سن شکارگر Orius niger (Hem.: Anthocoridae)نسبت به تراکم‌های مختلف تریپس پیاز Thrips tabaci (Thys.: Thripidae) در شرایط آزمایشگاه

دوره 31، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 25-35

جلیل حاجی‌زاده؛ احد صحراگرد؛ ولی‌اله بنی‌عامری؛ فرشته صالحی


213. نمونه‌برداری دنباله‌ای شته‌ی Metopolophium dirhodum (Hemiptera: Aphididae) در مزارع گندم

دوره 31، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 69-82

شهرام شاهرخی؛ مسعود امیرمعافی


214. بررسـی مقاومـت ارقـام گنـدم به شتـه‌ی برگ یـولاف،Rhopalosiphum padi (Hem.: Aphididae).

دوره 31، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 1-12

صدیقه طاهری؛ قدیر نوری قنبلانی؛ نوذر رستگاری؛ جبرائیل رزمجو


215. گزارش کنه‌ی Pseudopyroppia orientalis (Acari: Oribatida: Ceratoppiidae) از ایران

دوره 31، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 83-84

محمدعلی اکرمی؛ علیرضا صبوری


217. Parapygmephorus delyorum (Acari: Heterostigmata: Neopygmephoridae), a species new to mite fauna of Iran

دوره 31، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 89-90

H. Rakhshani؛ H. Hajiqanbar


222. ویژگی‌های زیستی (Cadra cautella (Lep.: Pyralidae روی ارقام مختلف خرمای انباری ایران

دوره 31، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 1-16

عارف معروف؛ مسعود امیر معافی؛ نورالدین شایسته


224. بررسی فراوانی و تنوع گونه‌ای زنبورهای گال‌زای بلوط (Hym.: Cynipidae) در استان آذربایجان ‌غربی

دوره 31، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 63-77

محمدرضا زرگران؛ محمدحسن صفرعلیزاده؛ علی اصغر پورمیرزا