دوره و شماره: دوره 28، شماره 1، تابستان 1387 
4. مطالعه‌ی دو‌شکلی جنسی کرم سیب، Cydia pomonella (Lep.: Tortricidae)، با استفاده از ریخت‌سنجی هندسی در شمال غرب ایران

صفحه 51-62

صمد خاقانی‌نیا؛ سید ابوالقاسم محمدی؛ علی‌مراد سرافرازی؛ کریم حداد ایرانی‌نژاد؛ ابراهیم ابراهیمی؛ سیامک علوی‌کیا؛ رضا ظهیری


5. بررسی آزمایشگاهی قدرت بیمارگری ویروس MbNPV روی بید کلم Plutella xylostella (Lep.: Plutellidae)

صفحه 63-74

آزاده فهیمی؛ عزیز خرازی پاکدل؛ رضا طلایی حسنلویی؛ محمدرضا رضاپناه؛ فیض‌ا.. ملکی


7. گزارش دو گونه زنبور پارازیتویید (Hym.: Chalcidoidea)از شپشک نخودی انجیر در ایران

صفحه 79-80

شهرام حسامی؛ عباس محمدی خرم‌آبادی؛ سلمی‌سادات سید ابراهیمی


8. گزارش جنس Parhelophilus Girschner (Dip.: Syrphidae) از ایران

صفحه 81-82

شاهرخ پاشایی‌راد؛ رضا طلایی حسنلویی؛ بابک قرالی؛ آزاده باقری


16. Two new Phradonoma species (Coleoptera: Dermestidae) from Iran

صفحه 87-91

J. Háva؛ J. Háva؛ J. Háva؛ J. Háva؛ A. Herrmann