کلیدواژه‌ها = Thrips tabaci
تعداد مقالات: 6
1. تأثیر دو میزبان گیاهی بر واکنش تابعی حشرات کامل سن( Orius albidipennis (Hem.: Anthocoridae نسبت به تراکم‌های مختلف لارو سن دوم تریپس پیاز، (Thrips tabaci (Thys.: Thripidae

دوره 33، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 25-34

محمدسعید مصدق؛ پرویز شیشه‌بر؛ ابراهیم سلیمان‌نژادیان؛ فرحان کچیلی؛ غلامرضا کجباف والا


3. بررسی آزمایشگاهی زهرآگینی قارچ Metarhizium anisopliae روی (Thrips tabaci (Thys.: Thripidae و شکارگر آن (Orius albidipennis (Hem.: Anthocoridae

دوره 30، شماره 1، تابستان 1389، صفحه 15-32

عزیز  خرازی پاکدل؛ رضا طلایی حسنلویی؛ حمید رضا پوریان


4. Comparative development, reproduction and life table parameters of three populations of Thrips tabaci (Thysanoptera: Thripidae) on onion and tobacco

دوره 29، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 11-23

E. Soleiman Nejadian؛ S. Manzari؛ P. Shishehbor؛ L. Fekrat


6. بررسی ویژگی‌های زیستی تریپس پیاز،( Thrips tabaci (Thys.: Thripidae، روی خیار، فلفل و بادمجان درشرایط آزمایشگاهی

دوره 25، شماره 2، زمستان 1384، صفحه 45-62

حسین مددی؛ عزیز خرازی پاکدل؛ احمد عاشوری؛ جعفر محقق نیشابوری