تعداد مقالات: 870
101. The first report of Aulacidea acroptilonica and Isocolus cirsii (Hym.: Cynipidae) from Iran

دوره 27، شماره 2، زمستان 1386، صفحه 19-20

Y. Karimpour؛ G. Melika


102. Report of Telenomus chrysopae (Hym.: Scelionidae) from Iran

دوره 27، شماره 2، زمستان 1386، صفحه 21-22

E. Rakhshani؛ R. Ebadi؛ H. Rakhshani


103. Description of female Axonya farsica (Col.: Carabidae: Broscinae)

دوره 27، شماره 2، زمستان 1386، صفحه 23-24

S. Mohammadzadeh Fard


104. First report of Bruchidius plagiatus (Col.: Bruchidae) from Iran, feeding on a new host plant

دوره 27، شماره 2، زمستان 1386، صفحه 25-26

K. W. Anton؛ M. Razmi؛ Y. Karimpour


105. Note referring to the description of Diglyphus scapus (Hymenoptera: Eulophidae)

دوره 27، شماره 2، زمستان 1386، صفحه 27-27

H. Ostovan؛ E. Ebrahimi؛ Z. Yefremova؛ S. Hesami


106. مقایسه‌ی استراتژی‌های مختلف انتخاب چند صفتی در پیشرفت ژنتیکی صفات اقتصادی شش لاین تجاری ایرانی کرم ابریشم، (Bombyx mori (Lep.: Bombycidae

دوره 27، شماره 2، زمستان 1386، صفحه 1-16

مانی غنی‌پور؛ سیدضیاءالدین میرحسینی؛ عبدالاحد شادپرور؛ علیرضا صیداوی؛ علیرضا بیژن‌نیا


107. بررسی فون و نوسانات جمعیت کنه‌های انباری گندم در منطقه‌ی تهران

دوره 27، شماره 2، زمستان 1386، صفحه 17-28

فریبا اردشیر؛ آرزو یوسفی پرشکوه؛ علیرضا صبوری


109. نمونه‌گیری دنباله‌ای جمعیت سن مادر Eurygaster integriceps (Het.: Scutelleridae)در مزارع گندم دیم شهرستان بروجرد

دوره 27، شماره 2، زمستان 1386، صفحه 43-59

عبدالامیر محیسنی؛ ابراهیم سلیمان‌نژادیان؛ غلامرضا رجبی؛ محمدسعید مصدق؛ احمد پیرهادی


110. پراکنش فضایی جمعیت دشمنان طبیعی شته‏ی سبز پنبه و مقایسه‏ی روش‏های مختلف برآورد آن در مزارع پنبه‏ی منطقه‏ی گرگان

دوره 27، شماره 2، زمستان 1386، صفحه 61-78

علی افشاری؛ ابراهیم سلیمان‏نژادیان؛ ابراهیم سلیمان‏نژادیان؛ ابراهیم سلیمان‏نژادیان؛ ابراهیم سلیمان‏نژادیان؛ پرویز شیشه‏بر؛ پرویز شیشه‏بر؛ پرویز شیشه‏بر؛ پرویز شیشه‏بر


111. پاسخ بویایی سن شکارگر Macrolophus caliginosus (Het.: Miridae) به رایحه‌ی گیاه لوبیاسبز سالم و آلوده به کنه‌ی تارتن دولکه‌ای، و شناسایی ترکیبات رایحه‌های آنها با تکنیک GC-MS

دوره 27، شماره 2، زمستان 1386، صفحه 79-92

حمیدرضا صراف معیری؛ احمد عاشوری؛ سیدحسین گلدانساز؛ جعفر محقق نیشابوری؛ لایف پل؛ انی اینکگارد


112. زیست‌شناسی و تغییرات جمعیت مگس گلScaeva albomaculata (Diptera: Syrphidae) روی درختان بادام در شهرکرد

دوره 27، شماره 2، زمستان 1386، صفحه 93-108

سید حبیب‌الله نوربخش؛ ابراهیم سلیمان‌نژادیان؛ علیرضا نعمتی


117. مقایسه‌ی برخی ویژگی‌های زیستی زنجرک Empoasca decipiens (Hom.: Cicadellidae) روی چهار گونه لوبیا

دوره 27، شماره 1، تابستان 1386، صفحه 1-13

بهرام ناصری؛ یعقوب فتحی‌پور؛ علی‌اصغر طالبی


118. زیست شناسی پروانه‌ی گالزای گز Parapodia sinaica (Lep.: Gelechiidae) در استان قم

دوره 27، شماره 1، تابستان 1386، صفحه 15-26

علی رضائی احمدآبادی؛ سید ابراهیم صادقی؛ بیتا علی


119. بررسی سطح زیان اقتصادی کرم‌های پیله‌خوار نخود در مزارع دیم استان ایلام

دوره 27، شماره 1، تابستان 1386، صفحه 27-34

عسگر جوزیان؛ غلامرضا رجبی؛ بابک قرالی


121. بررسی حضور، پراکنش و دوره‌ی فعالیت حشره‌ی کامل پروانه‌ی جوانه‌خوار بلوط Tortrix viridana (Lep.: Tortricidae) با استفاده از تله‌های فرمونی در استان کردستان

دوره 27، شماره 1، تابستان 1386، صفحه 47-59

حامد غباری؛ سید حسین گلدانساز؛ حسن عسکری؛ احمد عاشوری؛ عزیز خرازی پاکدل؛ محمد رضا بی‌همتا


122. بررسی تلفات اولیه و تأخیری فرمولاسیون Silico-Sec® خاک دیاتومه روی حشرات کامل Rhyzopertha dominica (Col.: Bostrichidae) و Tribolium castaneum (Col.: Tenebrionidae)

دوره 27، شماره 1، تابستان 1386، صفحه 61-72

معصومه ضیائی؛ محمد حسن صفرعلیزاده؛ نورالدین شایسته؛ سعید ارومچی


124. مطالعه‌ی مگس‌های قبیله‌ی Syrphini (Dip.: Syrphidae) در ایران

دوره 27، شماره 1، تابستان 1386، صفحه 85-112

ابراهیم گیلاسیان


125. Thrips (Thysanoptera) species associated with wheat and barley in Golestan province, Iran

دوره 27، شماره 1، تابستان 1386، صفحه 1-28

N. Bagherani؛ R. zur Strassen؛ J. Alavi