نویسنده = عالی‌پناه، هلن
تعداد مقالات: 3
2. Swammerdamia pyrella (Lep.: Yponomeutidae), a genus and species new to Iran fauna

دوره 29، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 43-45

K. Zibaiee؛ J. Buszko؛ H. Alipanah


3. گزارش گونه‌ی Coleophora hemerobiella (Lep.: Coleophoridae: Coleophorinae) از ایران

دوره 28، شماره 2، زمستان 1387، صفحه 69-70

غلامعلی اکبرزاده شوکت؛ هلن عالی‌پناه