نویسنده = ابراهیمی، ابراهیم
تعداد مقالات: 6
1. First record of Cladius (Priophorus) rufipes (Hym.: Tenthredinidae) from Iran

دوره 33، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 73-75

S. M. Blank؛ J. Jalali Sendi؛ E. Ebrahimi؛ R. Khosravi


2. A contribution to the knowledge of family Chalcididae (Hymenoptera: Chalcidoidea) in Iran

دوره 31، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 67-100

G. Delvare؛ E. Ebrahimi؛ H. Lotfalizadeh


4. Note referring to the description of Diglyphus scapus (Hymenoptera: Eulophidae)

دوره 27، شماره 2، زمستان 1386، صفحه 27-27

H. Ostovan؛ E. Ebrahimi؛ Z. Yefremova؛ S. Hesami


5. Report of Torymus lapsanae (Hym.: Torymidae), a parasitoid of Diplolepis rosae (Hym.: Cynipidae) from Iran

دوره 27، شماره 2، زمستان 1386، صفحه 17-18

S. S. Miresmaili؛ M. Doğanlar؛ M. Doğanlar؛ M. Doğanlar؛ E. Ebrahimi؛ M. R. Behzadi؛ S. Hesami؛ M. Doğanlar


6. گزارش زنبور ( Trichogramma ingricum (Hym.: Trichogrammatidae از ایران

دوره 27، شماره 2، زمستان 1386، صفحه 43-45

ابراهیم ابراهیمی؛ غلام‌علی اکبرزاده شوکت