نویسنده = صبوری، علیرضا
تعداد مقالات: 2
1. گزارش جدیدی از کنه‌های Parasitengona خشکی‌زی ‌((Acari: Prostigmata: Trombidiidae از ایران

دوره 33، شماره 1، بهار 1392، صفحه 87-87

علی صدقی؛ علیرضا صبوری؛ محمدعلی اکرمی؛ سلطان رون


2. A new host record of Allothrombium triticium (Acari: Prostigmata: Trombidiidae) larvae ectoparasitic on Adalia bipunctata (Coleoptera: Coccinellidae) from Turkey

دوره 27، شماره 2، زمستان 1386، صفحه 5-7

A. Saboori؛ S. Çobanoglu؛ S. Çobanoglu؛ S. Çobanoglu؛ S. Çobanoglu؛ Ş. Bayram؛ Ş. Bayram؛ Ş. Bayram؛ Ş. Bayram