نویسنده = پاشایی‌راد، شاهرخ
تعداد مقالات: 2
1. گزارش جنس Parhelophilus Girschner (Dip.: Syrphidae) از ایران

دوره 28، شماره 1، تابستان 1387، صفحه 81-82

شاهرخ پاشایی‌راد؛ رضا طلایی حسنلویی؛ بابک قرالی؛ آزاده باقری


2. گزارش گونه‌ی Eristalis similis (Diptera: Syrphidae) از ایران

دوره 27، شماره 2، زمستان 1386، صفحه 41-42

آزاده باقری؛ شاهرخ پاشایی‌راد؛ رضا طلایی حسنلویی