نویسنده = ضیاءالدینی، مهدی
تعداد مقالات: 2
1. اولین گزارش زنبور پارازیتوئید (Dibrachys lignicola (Hym.: Pteromalidae از ایران

دوره 34، شماره 1، بهار 1393، صفحه 97-98

مهدی ضیاءالدینی؛ حسین لطفعلی‌زاده؛ عباس محمدی خرم‌آبادی؛ محمدامین جلالی