نویسنده = حاجی‌اسمعیلیان، ابوالفضل
تعداد مقالات: 1
1. اولین گزارش گونه‌ی (Distoleon nuristanus (Neuroptera: Myrmeleontidae از ایران

دوره 33، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 83-83

ابوالفضل حاجی‌اسمعیلیان؛ محسن مفیدی نیستانک؛ ابراهیم ابراهیمی