نویسنده = بریمانی ورندی، حسن
تعداد مقالات: 2
1. اولین گزارش سه گونه زنبور پارازیتوئید از شپشک‌های گیاهی ایران

دوره 35، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 93-96

زهرا فعلی کوهی‌خیلی؛ محمدرضا دماوندیان؛ حسن بریمانی ورندی؛ حسن براری


2. بیولوژی کنه تارتن نوئل (Oligonychus ununguis (Acari: Tetranychidaeدر کلاردشت مازندران

دوره 24، شماره 2، زمستان 1383، صفحه 1-18

حسن بریمانی ورندی؛ کریم کمالی؛ منصور عبائی