نویسنده = آل منصور، حسن
تعداد مقالات: 3
1. زیست شناسی مقدماتی (Leptocybe invasa (Hym.: Eulophidae زنبور گالزای اوکالیپتوس ( Eucalyptus camaldulensis ) در شیراز

دوره 24، شماره 2، زمستان 1383، صفحه 99-108

شهرام حسامی؛ حسن آل منصور؛ سلمی سید ابراهیم


2. گزارش سوسک بذر خوارشیرین بیان (Bruchidius glycyrhizae (Col.:Bruchidae از ایران

دوره 23، شماره 1، تابستان 1382، صفحه 109-110

حسن آل منصور؛ رسول زارعی