نویسنده = عبایی، منصور
تعداد مقالات: 1
1. پراکنش جغرافیایی و میزبانهای (Aeolesthes sarta SoIsky (Col.: Cerambycidae در ایران

دوره 20، شماره 2، زمستان 1379، صفحه 81-96

محمد ابراهیم فراشیانی؛ سید ابراهیم صادقی؛ منصور عبایی