اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 551
تعداد پذیرش 264
تعداد عدم پذیرش 206

مقالات منتشر شده (از سال 1378)
تعداد دوره‌ها 25
تعداد شماره‌ها 71
تعداد مقالات 837
تعداد مشاهده مقاله 368871
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 23 روز
متوسط زمان پذیرش 207 روز
درصد پذیرش 48 %