اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 485
تعداد پذیرش 218
تعداد عدم پذیرش 188

مقالات منتشر شده (از سال 1351)
تعداد دوره‌ها 40
تعداد شماره‌ها 87
تعداد مقالات 953
تعداد مشاهده مقاله 326960
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 25 روز
متوسط زمان پذیرش 238 روز
درصد پذیرش 45 %