اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 372
تعداد پذیرش 143
تعداد عدم پذیرش 150

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 37
تعداد شماره‌ها 78
تعداد مقالات 868
تعداد مشاهده مقاله 268375
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 28 روز
متوسط زمان پذیرش 238 روز
درصد پذیرش 38 %