اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 412
تعداد پذیرش 176
تعداد عدم پذیرش 165

مقالات منتشر شده (از سال 1351)
تعداد دوره‌ها 38
تعداد شماره‌ها 82
تعداد مقالات 910
تعداد مشاهده مقاله 283936
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 26 روز
متوسط زمان پذیرش 248 روز
درصد پذیرش 43 %