اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 610
تعداد پذیرش 296
تعداد عدم پذیرش 217

مقالات منتشر شده (از سال 1378)
تعداد دوره‌ها 26
تعداد شماره‌ها 73
تعداد مقالات 868
تعداد مشاهده مقاله 421608
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 22 روز
متوسط زمان پذیرش 195 روز
درصد پذیرش 49 %