اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 467
تعداد پذیرش 213
تعداد عدم پذیرش 182

مقالات منتشر شده (از سال 1351)
تعداد دوره‌ها 39
تعداد شماره‌ها 86
تعداد مقالات 946
تعداد مشاهده مقاله 313235
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 26 روز
متوسط زمان پذیرش 241 روز
درصد پذیرش 46 %