نویسنده = سلیمان‌نژادیان، ابراهیم
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر دو میزبان گیاهی بر واکنش تابعی حشرات کامل سن( Orius albidipennis (Hem.: Anthocoridae نسبت به تراکم‌های مختلف لارو سن دوم تریپس پیاز، (Thrips tabaci (Thys.: Thripidae

دوره 33، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 25-34

محمدسعید مصدق؛ پرویز شیشه‌بر؛ ابراهیم سلیمان‌نژادیان؛ فرحان کچیلی؛ غلامرضا کجباف والا


2. زیست‌شناسی و تغییرات جمعیت مگس گلScaeva albomaculata (Diptera: Syrphidae) روی درختان بادام در شهرکرد

دوره 27، شماره 2، زمستان 1386، صفحه 93-108

سید حبیب‌الله نوربخش؛ ابراهیم سلیمان‌نژادیان؛ علیرضا نعمتی


3. نمونه‌گیری دنباله‌ای جمعیت سن مادر Eurygaster integriceps (Het.: Scutelleridae)در مزارع گندم دیم شهرستان بروجرد

دوره 27، شماره 2، زمستان 1386، صفحه 43-59

عبدالامیر محیسنی؛ ابراهیم سلیمان‌نژادیان؛ غلامرضا رجبی؛ محمدسعید مصدق؛ احمد پیرهادی