نویسنده = شیشه‌بر، پرویز
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر دو میزبان گیاهی بر واکنش تابعی حشرات کامل سن( Orius albidipennis (Hem.: Anthocoridae نسبت به تراکم‌های مختلف لارو سن دوم تریپس پیاز، (Thrips tabaci (Thys.: Thripidae

دوره 33، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 25-34

محمدسعید مصدق؛ پرویز شیشه‌بر؛ ابراهیم سلیمان‌نژادیان؛ فرحان کچیلی؛ غلامرضا کجباف والا


2. بررسی نحوه‌ی فعالیت روزانه و تولید مثلی سرخرطومی جالیز، (Acythopeus curvirostris persicus (Col.: Curculionidae، در بیرجند

دوره 33، شماره 1، بهار 1392، صفحه 33-47

کاظم محمدپور؛ پرویز شیشه‌بر؛ آرمان آوندفقیه؛ محمدسعید مصدق