تعداد مقالات: 870
126. The Thrips genus-group (Thysanoptera: Thripidae) in Iran

دوره 27، شماره 1، تابستان 1386، صفحه 29-36

L. A. Mound؛ P. Azemayesh Fard؛ K. Minaei


127. پارامترهای رشد جمعیت کنه‌ی تارتن دو لکه‌ای،(Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae، روی ارقام مختلف لوبیا

دوره 26، شماره 2، زمستان 1385، صفحه 1-10

مهرداد احمدی؛ یعقوب فتحی‌پور؛ کریم کمالی


129. پارامترهای دموگرافیک جمعیت شته‌ی سبز پنبه،(Aphis gossypii (Hom.: Aphididae، در مزارع پنبه‌ی منطقه‌ی گرگان

دوره 26، شماره 2، زمستان 1385، صفحه 23-44

علی افشاری؛ ابراهیم سلیمان نژادیان؛ هوشنگ بیات اسدی؛ پرویز شیشه بر


130. کشت سلول‌های بافت جنینی کرم ابریشم، (Bombyx mori (Lep.: Bombycidae، در شرایط آزمایشگاهی

دوره 26، شماره 2، زمستان 1385، صفحه 45-63

لیلا متین‌دوست؛ جلال جلالی سندی؛ حوریه سلیمان‌جاهی؛ کیوان اعتباری؛ فاطمه رهبری زاده


131. معرفی برخی از کنه‎های اریباتید پتی‌کوئید (Acari: Oribatida: Ptyctima) استان مازندران

دوره 26، شماره 2، زمستان 1385، صفحه 65-89

محمدعلی اکرمی؛ علیرضا صبوری؛ کریم کمالی؛ عزیز خرازی پاکدل


132. گزارش گونه‌ی (Allobaccha sapphirina (Dip.: Syrphidae از ایران

دوره 26، شماره 2، زمستان 1385، صفحه 91-92

بهنام معتمدی نیا؛ نایجل وات


133. گزارش دو گونه زنبور پارازیتوئید پروانه‌ی (Helicoverpa armigera (Lep.: Noctuidae از ایران

دوره 26، شماره 2، زمستان 1385، صفحه 93-94

سعید قدیری راد؛ ابراهیم ابراهیمی؛ عباس اکبرپور


138. Preliminary taxonomic study of the genus Praon (Hymenoptera: Braconidae: Aphidiinae) and its host associations in Iran

دوره 26، شماره 2، زمستان 1385، صفحه 19-34

A. Rezwani؛ P. Starý؛ P. Starý؛ P. Starý؛ P. Starý؛ Ž. Tomanović؛ Ž. Tomanović؛ Ž. Tomanović؛ Ž. Tomanović؛ S. Manzari؛ A. A. Talebi؛ E. Rakhshani


141. Sexual dimorphism in the wing shape and size of the carob moth, Ectomyelois ceratoniae (Lepidoptera: Pyralidae)

دوره 26، شماره 2، زمستان 1385، صفحه 61-73

G. Nouri Ganbalani؛ A. Sarafrazi؛ F. Mozaffarian


142. بررسی چند روش در کنترل سرخرطومی برگ یونجه (Hypera postica (Col.: Curculionidae

دوره 26، شماره 1، تابستان 1385، صفحه 1-12

صلاح الدین کمانگر؛ جلال الدین حبیبی


143. تأثیر تراکم پایه‌های صنوبر روی الگوی توزیع فضایی آفات و دشمنان طبیعی آنها در کرج

دوره 26، شماره 1، تابستان 1385، صفحه 13-31

سعید حیدری؛ یعقوب فتحی‌پور؛ سید ابراهیم صادقی


144. شاخص‌های تغذیه و ترجیح میزبانی لاروهای پروانه‌ی سفید آمریکایی (Hyphantria cunea (Lepidoptera: Arctiidae روی پنج گیاه میزبان

دوره 26، شماره 1، تابستان 1385، صفحه 57-72

ولی اله رضایی؛ سعید محرمی‌پور؛ یعقوب فتحی‌پور؛ علی اصغر طالبی


145. برخی از ویژگی‌های زیستی پروانه‌ی سفید آمریکایی (Hyphantria cunea (Lep.: Arctiidae در استان گیلان

دوره 26، شماره 1، تابستان 1385، صفحه 33-43

ولی اله رضایی؛ سعید محرمی‌پور؛ یعقوب فتحی‌پور؛ علی اصغر طالبی


146. پرورش انبوه لاروهای (Chironomus riparius (Dip.: Chironomidae

دوره 26، شماره 1، تابستان 1385، صفحه 45-55

احد صحراگرد؛ مهیار رفعتی فرد


148. گزارش (Cirrospilus variegatus (Hym.: Eulophidae ، زنبور پارازیتوئید مگس‌های مینوز در ایران

دوره 26، شماره 1، تابستان 1385، صفحه 93-94

شهرام حسامی؛ زویا یفرمووا؛ سلمی سید ابراهیمی


149. گزارش دو گونه زنبور پارازیتویید لارو کفشدوزک (Nephus bipunctatus (Col.: Coccinellidae از ایران

دوره 26، شماره 1، تابستان 1385، صفحه 95-96

مجید فلاح زاده؛ محمود شجاعی؛ هادی استوان؛ کریم کمالی


150. گزارش چهار گونه زنبور پارازیتویید شپشک (Peliococcus kimmericus (Hem.: Pseudococcidae از ایران

دوره 26، شماره 1، تابستان 1385، صفحه 97-98

مجید فلاح‌زاده؛ محمود شجاعی؛ هادی استوان؛ کریم کمالی