دوره و شماره: دوره 36، شماره 1، بهار 1395 
4. بررسی پایداری سطح تعادل جمعیت بید کلم ((Plutella xylostella (Lep.: Plutellidae) با استفاده از روش آشفتگی

صفحه 39-48

جواد کریم زاده اصفهانی؛ زهرا کاظم‌زاده؛ حمید قاجاریه نجاری باشی


7. اولین گزارش شته Cinara pinihabitans (Hem: Lachnidae) روی کاج Pinus mugo از ایران

صفحه 75-76

مینو حیدری لتیباری؛ غلامحسین مروج؛ حسین صادقی؛ کلین فاورت


8. اولین گزارش زنبور پارازیتویید Macrocentrus oriens (Hym.: Braconidae, Macrocentrinae)، از ایران

صفحه 77-78

غلامحسین حسن شاهی؛ امین مقبلی قرایی؛ عباس محمدی خرم‎آبادی؛ حبیب عباسی‌پور؛ جنو پاپ