دوره و شماره: دوره 36، شماره 3 - شماره پیاپی 66، پاییز 1395، صفحه 151-237 
7. اولین گزارش شته (Gillette, 1907) (Hemiptera: Aphidoidea) Appendiseta robiniae از ایران

صفحه 233-234

الهام انتظاری؛ حسین صادقی نامقی؛ غلامحسین مروج


8. اولین گزارش از زنبور Cameron (Hym.: Vespidae: Polistinae) Polistes rothneyi از ایران

صفحه 235-237

آرمین نعمتی؛ محمد خیراندیش؛ ابراهیم ابراهیمی؛ جیمز میشل کارپنتر