نویسنده = حسینی قرالری، علی
تعداد مقالات: 3
1. اثر ترکیبات چند گیاه غیرمیزبان بر رفتار تخمریزی سرخرطومی‌حنایی خرما، (Rhynchophorus ferrugineus (Coleoptera: Dryophthoridae

دوره 39، شماره 1، بهار 1398، صفحه 17-31

محمدعظیم دهواری؛ آرمان آوندفقیه؛ علی احدیت؛ علی حسینی قرالری


3. بررسی شاخص‌های تغذیه‌ای کرم میوه گوجه‌فرنگی ‌ Helicoverpa armigera (Hubner, 1808) (Lepidoptera: Noctuidae) روی‌ ده رقم گوجه‌فرنگی

دوره 37، 4 (Supplementary)، زمستان 1396، صفحه 493-506

علی جوینده؛ ناصر معینی نقده؛ حسنعلی واحدی؛ علی حسینی قرالری