اعضای هیات تحریریه

دبیر موسس

هایک میرزایانس

سیستماتیک حشرات موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران، ایران

mirzayansiripp.ac.ir


Hayk Mirzayans ( هایک میرزایانس; Հայկ Միրզաեանս; 1920 – April 2, 1999)

استاد، محقق و مدرس گران  مایه، هایک میرزایانس، در 1299ش در قزوین دیده به جهان گشود. پس از پایان تحصیلات ابتدایی و متوسطه در این شهرستان، به دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه تهران راه یافت و در 1324ش، پس از اتمام تحصیلات دانشگاهی به استخدام وزارت کشاورزی درآمد

میرزایانس با بهره  گیری از تجربیات علمی سه استاد روس ـ پروفسور الکساندروف، چواخین و کریوخینـ نخستین مرکز تحقیقات حشره  شناسی را در ایران پایه  گذاری کرد.

زنده  یاد میرزایانس از همان روزهای نخست با جدیت و پشتکاری کم  نظیر و قابل ستایش و تحمل رنج سفر  های طولانی به اقصا نقاط کشور، آن هم با امکانات مالی کم و مشکلات ارتباطی آن زمان، اقدام به جمع  آوری و بررسی حشرات مختلف کرد. او با گردآوری اولین نمونه  ها مجموعۀ عظیمی از حشرات مختلف را گردآوری کرد که امروزه تعداد آن از چهار میلیون نمونه فراتر رفته است.

آشنایی ایشان با چندین زبان خارجی از جمله روسی، فرانسه و انگلیسی سبب شد که با همکاری و ارتباط با موزه  های معروف حشره  شناسی جهان و همچنین، حشره  شناسان مشهور موزه  ای غنی و کتابخانه  ای ارزشمند از خود به یادگار گذارد.

هایک میرزایانس از اعضای فعال  و پرتلاش و تأثیرگذار انجمن حشره  شناسی ایران و از پایه  گذاران آن در 1344ش بود. با تأسیس این انجمن بزرگ  ترین آرزوی علاقه  مندان و متخصصان حشره  شناسی به واقعیت پیوست. مهندس میرزایانس نزدیک به دو دهه در هیئت رئیسه و در سمت دبیری نشریۀ انجمن حشره  شناسان ایران، با نام نامۀ انجمن، حضوری سازنده داشت.

آرمیک نیکوقوسیان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره73