تعداد مقالات: 870
176. اولین گزارش زنبور (Monodontomerus aereus (Hym.: Torymidae از ایران

دوره 25، شماره 1، تابستان 1384، صفحه 65-66

بابک قرالی؛ حسینعلی لطفعلی‌زاده؛ ابراهیم ابراهیمی؛ مارینا زیرووا


177. گزارش کنه‌های راسته‌ی پیش استیگمایان (Acari: Prostigmata) باغ‌های میوه‌ی غرب اصفهان

دوره 25، شماره 1، تابستان 1384، صفحه 67-68

مهدی جلائیان؛ علی‌رضا صبوری؛ حسین سیدالاسلامی


178. گزارش یک‌جنس و یک‌گونه کنه از راسته‌ی پیش استیگمایان از ایران

دوره 25، شماره 1، تابستان 1384، صفحه 69-70

مهدی جلائیان؛ فرشید نوربخش


179. گزارش مگس پارازیتوئید (Nilea anatolica (Dip.: Tachinidae از ایران

دوره 25، شماره 1، تابستان 1384، صفحه 71-72

یونس کریم‌پور؛ یعقوب فتحی‌پور؛ علی اصغر طالبی؛ سعید محرمی‌پور؛ هانس پیتر تشورسنیگ


181. گزارش یک جنس و شش گونه از مگس‌های خانواده‌‌ی Syrphidae از ایران

دوره 25، شماره 1، تابستان 1384، صفحه 75-76

ابراهیم گیلاسیان


182. گزارش کنه‌ی (Anthocoptes salicis (Acari: Eriophyidae از ایران

دوره 25، شماره 1، تابستان 1384، صفحه 77-78

جواد تاراسی؛ محمّد ولی تقدّسی


183. گزارش هشت گونه زنبور پارازیتویید بالاخانواده‌ی Chalcidoidea از گال‌های زنبورهای Cynipidae روی بلوط

دوره 25، شماره 1، تابستان 1384، صفحه 79-80

ابراهیم عزیزخانی؛ غلامرضا رسولیان؛ عزیز خرازی پاکدل؛ سید ابراهیم صادقی؛ مجید توکلی؛ جورج ملیکا


184. گزارش زنبور (Bruchophagus robiniae (Hym.: Eurytomidae از ایران

دوره 25، شماره 1، تابستان 1384، صفحه 81-82

احسان رخشانی؛ علی اصغر طالبی؛ تک کوروپات نارندران


185. اولین گزارش جنس و گونه‌ی سفیدبالک (Zaphanera cyanotis (Hem.: Aleyrodidae از ایران

دوره 25، شماره 1، تابستان 1384، صفحه 83-84

شهاب منظری؛ معصومه مقدم


186. Effect of single and mixed diets on the fitness of omnivorous thrips, Thrips tabaci (Thys.: Thripidae)

دوره 30، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 13-25

S. H. Goldansaz؛ A. Ashouri؛ B. Ahmadi


188. بررسی پتانسیل چند ماده‌ی طبیعی جامد در تولید کنیدی قارچ بیمارگر حشرات، (Beauveria bassiana (Ascomycota, Cordycipitaceae

دوره 30، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 1-15

پریسا بنا مولایی؛ رضا طلایی حسنلویی؛ حسن عسکری؛ عزیز خرازی پاکدل


189. Life cycle and fecundity of Spodoptera exigua (Lep.: Noctuidae) on five soybean varieties

دوره 30، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 1-12

Y. Fathipour؛ A. A. Talebi؛ S. Farahani


193. First report of an entomopathogenic nematode, Steinernema kraussei (Rhabditida, Steinernematidae) from Iran

دوره 30، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 39-51

N. Eivazian Kary؛ G. Niknam؛ M. Nikdel


195. بررسی مقاومت 19 ژنوتیپ لوبیا به کنه‌ی تارتن دولکه‌ای،(Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae، در سه منطقه‌ی مختلف ایران

دوره 30، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 69-78

زهرا طهماسبی؛ عبدالهادی حسین‌زاده؛ محمدرضا بی‌همتا؛ محمدرضا نقوی؛ علیرضا صبوری؛ حمیدرضا دری؛ محمدحسن کوشکی


197. گزارش کنه‌ی ( Erythraeus (Erythraeus) adanaensis (Acari: Prostigmata: Erythraeidae از ایران

دوره 30، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 81-83

سولماز عظیمی؛ علیرضا صبوری؛ داود شیردل


198. گزارش کفشدوزک ( Coccinella magnopunctata (Col.: Coccinellidae از ایران

دوره 30، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 79-80

سارا فرحی؛ حسین صادقی نامقی


200. Differentiation of two closely related species of the genus Empoasca (Hem.: Cicadellidae)

دوره 30، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 89-91

I. Dworakowska؛ J. Karimzadeh