نمایه نویسندگان

آ

 • آساده، غلامعلی تنوع زیستی سوسک‏های خانواده‏ی Carabidae در بوم‏سامانه‏‏های باغی شهرستان آزادشهر، استان گلستان [دوره 32، شماره 1، 1391، صفحه 59-79]

ا

 • ایزدی، حمزه بررسسی قابلیت شکارگری کفشدوزک(Hippodamia variegata (Col.: Coccinellidae روی پسیل معمولی پسته،(Agonoscena pistaciae (Hem.: Aphalaridae، در شرایط آزمایشگاهی [دوره 32، شماره 1، 1391، صفحه 37-58]
 • اصغری، فاطمه بررسسی قابلیت شکارگری کفشدوزک(Hippodamia variegata (Col.: Coccinellidae روی پسیل معمولی پسته،(Agonoscena pistaciae (Hem.: Aphalaridae، در شرایط آزمایشگاهی [دوره 32، شماره 1، 1391، صفحه 37-58]
 • افشاری، علی تنوع زیستی سوسک‏های خانواده‏ی Carabidae در بوم‏سامانه‏‏های باغی شهرستان آزادشهر، استان گلستان [دوره 32، شماره 1، 1391، صفحه 59-79]
 • اکرمی، محمدعلی گزارش دومین جنس و گونه‌ از کنه‌های اریباتید خانواده‌ی‌ (Zetomotrichidae (Acari: Oribatida از ایران [دوره 32، شماره 2، 1391، صفحه 131-132]
 • امیر معافی، مسعود ویژگی‌های زیستی و شکارگری سن Andrallus spinidens (Hem.: Pentatomidae) روی لاروهای سن چهارم Spodoptera littoralis (Lep.: Noctuidae) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 32، شماره 1، 1391، صفحه 1-19]

ب

 • باستان، سید رضا گزارش دومین جنس و گونه‌ از کنه‌های اریباتید خانواده‌ی‌ (Zetomotrichidae (Acari: Oribatida از ایران [دوره 32، شماره 2، 1391، صفحه 131-132]
 • برزگر، محسن ترکیبات ضد یخ و روند تغییرات آن‌ها در شته‌ی مومی کلم، (Brevicoryne brassicae (Hem.: Aphididae [دوره 32، شماره 2، 1391، صفحه 17-33]
 • بسیج، مسلم اولین گزارش زنبورهای پارازیتوئید Microchelonus subcontractus و (Bracon intercessor (Hym.: Braconidaeاز ایران [دوره 32، شماره 1، 1391، صفحه 89-92]
 • بسیج، مسلم اولین گزارش زنبور پارازیتوئید (Diadegma pusio (Hym.: Ichneumonidae از ایران [دوره 32، شماره 2، 1391، صفحه 127-128]
 • بصیرت، مهدی بررسسی قابلیت شکارگری کفشدوزک(Hippodamia variegata (Col.: Coccinellidae روی پسیل معمولی پسته،(Agonoscena pistaciae (Hem.: Aphalaridae، در شرایط آزمایشگاهی [دوره 32، شماره 1، 1391، صفحه 37-58]

ج

 • جعفری ندوشن، علی مقایسه‌ی شاخص‌های تغذیه‌ای و آنزیم‌های گوارشی کرم گلوگاه انار، (Ectomyelois ceratoniae (Lep.: Pyralidae، روی میوه‌ی سه رقم انار [دوره 32، شماره 2، 1391، صفحه 91-104]
 • جلالی سندی، جلال مقایسه‌ی شاخص‌های تغذیه‌ای و آنزیم‌های گوارشی کرم گلوگاه انار، (Ectomyelois ceratoniae (Lep.: Pyralidae، روی میوه‌ی سه رقم انار [دوره 32، شماره 2، 1391، صفحه 91-104]
 • جلیلیان، فرزاد ترجیح طعمه‌ای مگس شکارگر Dip.: Syrphidae) Eupeodes corollae) روی پوره‌های سنین مختلف شته‌ی( Brevicoryne brassicae (Hem.: Aphididae [دوره 32، شماره 1، 1391، صفحه 21-35]
 • جوادی‌خدری، سعید بررسی مقاومت ارقام مختلف انگور به کنه‌ی نمدی مو، ( Colomerus vitis (Acari: Eriophyidae، در آزمایشگاه [دوره 32، شماره 2، 1391، صفحه 71-89]

ح

 • حاجی قنبر، حمیدرضا گزارش جدید یک جنس و گونه از کنه‌های خانواده‌ی (Eviphididae (Acari: Mesostigmata از ایران [دوره 32، شماره 2، 1391، صفحه 133-136]

خ

 • خانجانی، محمد بررسی مقاومت ارقام مختلف انگور به کنه‌ی نمدی مو، ( Colomerus vitis (Acari: Eriophyidae، در آزمایشگاه [دوره 32، شماره 2، 1391، صفحه 71-89]
 • خداوردی، هاله ویژگی‌های زیستی و شکارگری سن Andrallus spinidens (Hem.: Pentatomidae) روی لاروهای سن چهارم Spodoptera littoralis (Lep.: Noctuidae) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 32، شماره 1، 1391، صفحه 1-19]
 • خوشنام، علی بررسی حساسیت کفشدوزک Chilocorus bipustulatus (Col.: Coccinellidae) به روغن ولک [دوره 32، شماره 1، 1391، صفحه 81-84]

ر

 • رحیمی‌نژاد، وحید گزارش جدید یک جنس و گونه از کنه‌های خانواده‌ی (Eviphididae (Acari: Mesostigmata از ایران [دوره 32، شماره 2، 1391، صفحه 133-136]
 • رزمجو، جبرائیل پارامترهای زیستی بید سیب‌زمینی، (Phthorimaea operculella (Lep.: Gelechiidae، روی غده‌ی تعدادی از ژرم‌پلاسم‌های سیب‌زمینی [دوره 32، شماره 2، 1391، صفحه 105-125]
 • رضایی نوده، مریم تنوع زیستی سوسک‏های خانواده‏ی Carabidae در بوم‏سامانه‏‏های باغی شهرستان آزادشهر، استان گلستان [دوره 32، شماره 1، 1391، صفحه 59-79]
 • رنجبر، سمیه بررسی حساسیت کفشدوزک Chilocorus bipustulatus (Col.: Coccinellidae) به روغن ولک [دوره 32، شماره 1، 1391، صفحه 81-84]

ز

 • زارع، داود مقایسه‌ی شاخص‌های تغذیه‌ای و آنزیم‌های گوارشی کرم گلوگاه انار، (Ectomyelois ceratoniae (Lep.: Pyralidae، روی میوه‌ی سه رقم انار [دوره 32، شماره 2، 1391، صفحه 91-104]
 • زارع، رسول ردیابی و شناسایی باکتریWolbachia در زنبور( Trichogramma brassicae (Hym.: Trichogrammatidae [دوره 32، شماره 2، 1391، صفحه 49-69]
 • زیبایی، آرش مقایسه‌ی شاخص‌های تغذیه‌ای و آنزیم‌های گوارشی کرم گلوگاه انار، (Ectomyelois ceratoniae (Lep.: Pyralidae، روی میوه‌ی سه رقم انار [دوره 32، شماره 2، 1391، صفحه 91-104]
 • زمانی، عباسعلی ترجیح طعمه‌ای مگس شکارگر Dip.: Syrphidae) Eupeodes corollae) روی پوره‌های سنین مختلف شته‌ی( Brevicoryne brassicae (Hem.: Aphididae [دوره 32، شماره 1، 1391، صفحه 21-35]

س

 • سعیدی، فاطمه ترکیبات ضد یخ و روند تغییرات آن‌ها در شته‌ی مومی کلم، (Brevicoryne brassicae (Hem.: Aphididae [دوره 32، شماره 2، 1391، صفحه 17-33]
 • سمیع، محمد امین بررسسی قابلیت شکارگری کفشدوزک(Hippodamia variegata (Col.: Coccinellidae روی پسیل معمولی پسته،(Agonoscena pistaciae (Hem.: Aphalaridae، در شرایط آزمایشگاهی [دوره 32، شماره 1، 1391، صفحه 37-58]

ص

 • صحراگرد، احد ویژگی‌های زیستی و شکارگری سن Andrallus spinidens (Hem.: Pentatomidae) روی لاروهای سن چهارم Spodoptera littoralis (Lep.: Noctuidae) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 32، شماره 1، 1391، صفحه 1-19]
 • صراف معیری، حمید‌رضا اثر شکارگری درون‌رسته‌ای روی رفتارهای اجتنابی پشه‌ی شته‌خوار (Aphidoletes aphidimyza (Dip.: Cecidomyiidae در مواجهه با سن شکارگر (Orius laevigatus (Het.: Anthocoridae. [دوره 32، شماره 2، 1391، صفحه 35-48]

ظ

 • ظهیری، بابک بررسی مقاومت ارقام مختلف انگور به کنه‌ی نمدی مو، ( Colomerus vitis (Acari: Eriophyidae، در آزمایشگاه [دوره 32، شماره 2، 1391، صفحه 71-89]

ع

 • عاشوری، احمد اثر شکارگری درون‌رسته‌ای روی رفتارهای اجتنابی پشه‌ی شته‌خوار (Aphidoletes aphidimyza (Dip.: Cecidomyiidae در مواجهه با سن شکارگر (Orius laevigatus (Het.: Anthocoridae. [دوره 32، شماره 2، 1391، صفحه 35-48]
 • عباسی‌پور، حبیب اولین گزارش زنبورهای پارازیتوئید Microchelonus subcontractus و (Bracon intercessor (Hym.: Braconidaeاز ایران [دوره 32، شماره 1، 1391، صفحه 89-92]
 • عباسی‌پور، حبیب اولین گزارش زنبور پارازیتوئید (Diadegma pusio (Hym.: Ichneumonidae از ایران [دوره 32، شماره 2، 1391، صفحه 127-128]
 • عربیان، مریم ترجیح طعمه‌ای مگس شکارگر Dip.: Syrphidae) Eupeodes corollae) روی پوره‌های سنین مختلف شته‌ی( Brevicoryne brassicae (Hem.: Aphididae [دوره 32، شماره 1، 1391، صفحه 21-35]

ف

 • فتحی، سید علی‌اصغر پارامترهای زیستی بید سیب‌زمینی، (Phthorimaea operculella (Lep.: Gelechiidae، روی غده‌ی تعدادی از ژرم‌پلاسم‌های سیب‌زمینی [دوره 32، شماره 2، 1391، صفحه 105-125]
 • فتحی‌پور، یعقوب تأثیر بذر ارقام مختلف نخود و لوبیا چشم‌بلبلی روی فعالیت پروتئولیتیک گوارشی( Helicoverpa armigera (Lep.: Noctuidae [دوره 32، شماره 2، 1391، صفحه 1-16]
 • فرخی، شهرام ردیابی و شناسایی باکتریWolbachia در زنبور( Trichogramma brassicae (Hym.: Trichogrammatidae [دوره 32، شماره 2، 1391، صفحه 49-69]
 • فلاح‌نژاد مجرد، ندا تأثیر بذر ارقام مختلف نخود و لوبیا چشم‌بلبلی روی فعالیت پروتئولیتیک گوارشی( Helicoverpa armigera (Lep.: Noctuidae [دوره 32، شماره 2، 1391، صفحه 1-16]

ک

 • کاظمی، شهروز گزارش جدید یک جنس و گونه از کنه‌های خانواده‌ی (Eviphididae (Acari: Mesostigmata از ایران [دوره 32، شماره 2، 1391، صفحه 133-136]
 • کریم‌پور، یونس اولین گزارش زنبور گالزای( Aylax hypecoi (Hym.: Cynipidae: Aylacini از ایران و نکاتی در‌باره‌ی زیست‌شناسی و پارازیتوئیدهای آن [دوره 32، شماره 1، 1391، صفحه 85-88]
 • کمالی، کریم تأثیر بذر ارقام مختلف نخود و لوبیا چشم‌بلبلی روی فعالیت پروتئولیتیک گوارشی( Helicoverpa armigera (Lep.: Noctuidae [دوره 32، شماره 2، 1391، صفحه 1-16]
 • کهراریان، مرتضی  اولین گزارش مگس (Drosophila busckii (Dip.: Drosophilidae از ایران [دوره 32، شماره 2، 1391، صفحه 129-130]

ل

 • لوزان، آئورل اولین گزارش زنبورهای پارازیتوئید Microchelonus subcontractus و (Bracon intercessor (Hym.: Braconidaeاز ایران [دوره 32، شماره 1، 1391، صفحه 89-92]

م

 • محرمی‌پور، سعید ترکیبات ضد یخ و روند تغییرات آن‌ها در شته‌ی مومی کلم، (Brevicoryne brassicae (Hem.: Aphididae [دوره 32، شماره 2، 1391، صفحه 17-33]
 • محقق نیشابوری، جعفر ویژگی‌های زیستی و شکارگری سن Andrallus spinidens (Hem.: Pentatomidae) روی لاروهای سن چهارم Spodoptera littoralis (Lep.: Noctuidae) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 32، شماره 1، 1391، صفحه 1-19]
 • محمودوند، محمد اولین گزارش زنبورهای پارازیتوئید Microchelonus subcontractus و (Bracon intercessor (Hym.: Braconidaeاز ایران [دوره 32، شماره 1، 1391، صفحه 89-92]
 • محمودوند، محمد اولین گزارش زنبور پارازیتوئید (Diadegma pusio (Hym.: Ichneumonidae از ایران [دوره 32، شماره 2، 1391، صفحه 127-128]
 • مسندی یزدی‌نژاد، اشکان اولین گزارش زنبور پارازیتوئید (Diadegma pusio (Hym.: Ichneumonidae از ایران [دوره 32، شماره 2، 1391، صفحه 127-128]
 • معینی نقده، ناصر ترجیح طعمه‌ای مگس شکارگر Dip.: Syrphidae) Eupeodes corollae) روی پوره‌های سنین مختلف شته‌ی( Brevicoryne brassicae (Hem.: Aphididae [دوره 32، شماره 1، 1391، صفحه 21-35]
 • منصوری، سید‌مظفر پارامترهای زیستی بید سیب‌زمینی، (Phthorimaea operculella (Lep.: Gelechiidae، روی غده‌ی تعدادی از ژرم‌پلاسم‌های سیب‌زمینی [دوره 32، شماره 2، 1391، صفحه 105-125]
 • مهدیان، کامران بررسسی قابلیت شکارگری کفشدوزک(Hippodamia variegata (Col.: Coccinellidae روی پسیل معمولی پسته،(Agonoscena pistaciae (Hem.: Aphalaridae، در شرایط آزمایشگاهی [دوره 32، شماره 1، 1391، صفحه 37-58]
 • مهندسی، احمدرضا اثر شکارگری درون‌رسته‌ای روی رفتارهای اجتنابی پشه‌ی شته‌خوار (Aphidoletes aphidimyza (Dip.: Cecidomyiidae در مواجهه با سن شکارگر (Orius laevigatus (Het.: Anthocoridae. [دوره 32، شماره 2، 1391، صفحه 35-48]

ن

 • ناصری، بهرام تأثیر بذر ارقام مختلف نخود و لوبیا چشم‌بلبلی روی فعالیت پروتئولیتیک گوارشی( Helicoverpa armigera (Lep.: Noctuidae [دوره 32، شماره 2، 1391، صفحه 1-16]
 • ناصری، بهرام پارامترهای زیستی بید سیب‌زمینی، (Phthorimaea operculella (Lep.: Gelechiidae، روی غده‌ی تعدادی از ژرم‌پلاسم‌های سیب‌زمینی [دوره 32، شماره 2، 1391، صفحه 105-125]
 • نوری قنبلانی، قدیر پارامترهای زیستی بید سیب‌زمینی، (Phthorimaea operculella (Lep.: Gelechiidae، روی غده‌ی تعدادی از ژرم‌پلاسم‌های سیب‌زمینی [دوره 32، شماره 2، 1391، صفحه 105-125]

و

 • وربارشات، پاتریک ردیابی و شناسایی باکتریWolbachia در زنبور( Trichogramma brassicae (Hym.: Trichogrammatidae [دوره 32، شماره 2، 1391، صفحه 49-69]

ه

 • هویخنس، مارتینوس اریس ردیابی و شناسایی باکتریWolbachia در زنبور( Trichogramma brassicae (Hym.: Trichogrammatidae [دوره 32، شماره 2، 1391، صفحه 49-69]

ی

 • یزدانیان، محسن تنوع زیستی سوسک‏های خانواده‏ی Carabidae در بوم‏سامانه‏‏های باغی شهرستان آزادشهر، استان گلستان [دوره 32، شماره 1، 1391، صفحه 59-79]