گزارش زنبور پارازیتوئید (Eretmocerus delhiensis (Hym.: Aphelinidae از ایران

نویسندگان

1 آزمایشگاه رده‌بندی حشره شناسی، گروه کشاورزی ایالات متحده

2 دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

-

عنوان مقاله [English]

Report of the parasitoid wasp Eretmocerus delhiensis (Hym.: Aphelinidae) from Iran

نویسندگان [English]

  • G. A. Evans 1
  • A. Rasekh 2
  • A. Khadempour 2
  • P. Shishehbor 2
چکیده [English]

The occurrence of the hymenopterous parasitoid of the sugarcane whitefly, Neomaskellia andropogonis Corbett (Hem.: Aleyrodidae), in Iran is newly reported. The aphelinid species, Eretmocerus delhiensis Mani, which was reared from nymphs of the sugarcane whitefly, belongs to the subfamily Aphelininae and tribe Eretmocerini.