اصول اخلاقی انتشار مقاله

اصول اخلاقی انتشار مقاله در نشریه نامه انجمن حشره شناسی ایران

نامه انجمن حشره شناسی ایران، پیش نویس هایی را بررسی میکند که قبلاً منتشر نشده باشند یا به طور همزمان برای مجله دیگری ارسال نشده باشند، به استثنای چکیده کنفرانس، پایان نامه ها / رساله  و سخنرانی های منتشر شده. نویسنده مسئول، موظف است اطمینان حاصل کند که همه نویسندگان،از ارسال  پیش نویس  مطلع هستند و آن را تأیید می کنند. این توافقنامه باید به صورت کتبی باشد و همراه با پیش نویس ارسال شود. قبل از ارسال، نویسندگان همچنین باید مطمئن شوند که پیش نویس، با دستورالعمل های مجله مطابقت دارد. این موافقتنامه تضمین می کند که افرادی به عنوان نویسنده نامشان در پیش نویس درج شده که نقش مهمی در تحقیق مرتبط و تهیه پیش نویس دارد  و این افراد، مسئول محتوای ارسال شده هستند. هر گونه تغییر در فهرست نویسندگان پس از ارسال و قبل از پذیرش باید با اطلاع تمامی نویسندگان صورت گیرد. چنانجه نویسنده ای  فوت شده، نویسنده مسئول موظف است مراتب را به هیئت تحریریه نامه انجمن اطلاع دهد.

نامه انجمن از درج بخشی تحت عنوان نقش نویسندگان استقبال مینماید. این قسمت منطبق بر سیستمی بنام CRediT می‌باشد که نقش هر نویسنده در مراحل مختلف انجام و تهیه پیش نویس ذکر شده و قبل از منابع پیش نویس قرار می‌گیرد.

در صورتی که در مواجهه با موردی از نقض قوانین اخلاق نشر دچار ابهام شدید میتوانید از دستورالعمل های کمیته اخلاق نشر (COPE ) بهره بگیرید.
نامه انجمن از نرم افزارهای تشابه یاب برای پیگیری و ردیابی موارد مشابهت احتمالی متن بهره می برد.

سردبیر و اعضای هیات تحریریه

پذیرش مقالات: سردبیر نامه انجمن حشره شناسی ایران، مسئول اتخاذ تصمیم جهت پذیرش یا رد مقالات ارسالی می‌باشد. سردبیر با کمک هیأت تحریریه و با در نظر گرفتن مسائل مربوط به حق کپی‌برداری، سرقت علمی و غیره همچنین صلاحدید داوران و ویراستاران اقدام به پذیرش مقاله می‌نماید.

عدالت: سردبیران وظیفه قضاوت در مورد مقالات را صرفاً از لحاظ شایستگی علمی برعهده دارد و باید بدون طرف‌داری یا کینه‌توزی شخصی یا در نظر گرفتن ملیت، جنسیت، مذهب و مسائل قومی، نژادی و سیاسی عمل نماید.

محرمانه بودن: سردبیر و هیأت تحریریه نباید اطلاعات مربوط به مقاله را در مراحل داوری و ارزیابی برای کسی غیر از داوران، نویسندگان و ویراستاران افشا کنند.

عدم افشا و استفاده شخصی: آن بخش از مطالب مقالات ارسالی که منتشر نشده‌اند نباید در پژوهش شخصی سردبیر و یا هیأت تحریریه، بدون کسب رضایت مکتوب نویسنده، استفاده شوند. اطلاعات و یا ایده‌های محرمانه که از طریق ارزیابی مقالات کسب شده‌اند باید به‌طور محرمانه حفظ شوند و در جهت منافع شخصی استفاده نشوند.

 

نویسندگان

گزارش یافته‌ها: نویسنده مسئول مکاتبه، مسئول نهایی محتوای کل مقاله ارسالی می‌باشد. نویسندگان متعهد هستند یافته‌های خود را به‌طور کامل گزارش کنند و در ارائه یافته‌ها و تفسیر آن‌ها دقت ویژه داشته باشند. مقاله باید حاوی جزئیات و منابع کافی باشد به‌نحوی که امکان دسترسی سایر پژوهشگران به مجموعه داده‌های یکسان جهت تکرار پژوهش وجود داشته باشد.

سرقت علمی: نویسنده مسئول مکاتبه مقاله باید از این که تمامی مطالب ذکر شده حاصل پژوهش وی و همکاران ایشان که اسامی آن‌ها مندرج در مقاله است، اطمینان حاصل نموده و منشأ و اصالت هر یک از مجموعه داده‌ها به‌کار گرفته شده را مشخص کند.

اصالت: مقاله باید کاری جدید و اصیل باشد. نویسنده نمی‌تواند مقاله‌ای را که کل یا بخشی از آن در جای دیگری تحت بررسی است و یا قبلاً به نشریه دیگری ارسال شده به نشریه نامه انجمن بفرستد.

تشکر و قدردانی: نویسندگان باید به مراکز یا افرادی که در شکل‌گیری پژوهش آن تأثیرگذار بوده‌اند اشاره نموده و قدردانی نمایند. همچنین در صورت نیاز حامی مالی پژوهش در این بخش ذکر شده و مورد قدردانی قرار می گیرد.

تألیف اثر: همه نویسندگان مندرج در مقاله باید در کار پژوهش مساعدت و همکاری جدی داشته و در مقابل نتایج پاسخگو باشند. اعتبار و امتیاز نویسندگی یا تألیف باید به نسبت مساعدت‌های بخش‌های مختلف تسهیم شود. نویسندگان باید مسئولیت و اعتبار کار را تقبل کنند. نویسنده مسئول مکاتبه که مقاله را به نشریه ارسال می‌نماید باید یک نسخه یا پیش‌نویس مقاله را به همه نویسندگان مشترک و همکار ارسال و رضایت آن‌ها را جهت ارسال مقاله به نشریه و انتشار آن کسب کنند.

تضاد منافع: نویسندگان موظفند هر گونه تضاد منافعی را که بر نتیجه پژوهش آن و یا تفسیر یافته‌ها تأثیرگذار بوده است مطرح نمایند و منابع مالی حامی پژوهش خود را ذکر کنند.

بازبینی مقاله: اگر نویسنده‌ای متوجه اشتباه یا بی‌دقتی مهمی در اثر خود شود، موظف است مراتب را به سرعت به سردبیر نشریه نامه انجمن اطلاع داده و در فرآیند بازبینی و اصلاح مقاله همکاری نماید.

حق نشر: حق نشر برای نویسندگان محفوظ خواهد بود و آنان می‌توانند مقالاتشان را در مخازن دیجیتالی آرشیوسازی کنند. این بدین معنی است که از این مقالات، به‌راحتی می‌توان استفاده کرد؛ مادامی که به آن‌ به‌درستی استناد شود.

 

داوران

پذیرش مقالات: داوران به سردبیر و اعضای هیأت تحریریه نامه انجمن در اتخاذ تصمیم برای پذیرش و یا رد مقاله کمک نموده و از طریق ارسال اصلاحیه به نویسندگان در ارتقاء مقاله آن‌ها سهیم می‌باشند.

حق امتناع و عدم پذیرش: امتناع و رد درخواست ارزیابی یک مقاله بر حسب زمان و یا موقعیت ضروری و لازم است. داوری که احساس عدم صلاحیت کافی برای قضاوت در مورد مقاله پژوهشی می‌کند، باید از ارزیابی مقاله امتناع کند.

محرمانه بودن: داوران باید به محرمانه بودن فرآیند ارزیابی احترام بگذارند و نباید اطلاعات مربوط به مقاله را بدون اجازه مکتوب نویسنده در اختیار شخصی غیر از سردبیر بگذارند.

عدم سوگیری: داوران باید مقالات را به‌طور عینی، بی‌طرف و عادلانه ارزیابی کنند. داوران باید از سوگیری‌های شخصی در توصیه‌ها و قضاوت‌های خود اجتناب کنند. منابع: داوران موظفند منابعی را که نویسنده به آن‌ها ارجاع داده شناسایی و بررسی نمایند. هرگونه نتیجه‌گیری یا بحثی که پیش از این مطرح شده باشد باید همراه با منبع ذکر شود. همچنین داوران موظفند در صورت مشاهده هر گونه شباهت یا هم‌پوشانی بین اثر ارسالی و مقاله‌ای دیگر مراتب را به سردبیر اطلاع دهند.

تضاد منافع: داوران نباید از اطلاعات یا ایده‌هایی که طی فرآیند ارزیابی به‌دست آورده‌اند در جهت منافع شخصی استفاده نمایند. همچنین داوران باید از ارزیابی مقالاتی که از دید آن‌ها مشمول تضاد منافع اعم از منافع مشترک مالی، سازمانی، شخصی و یا هرگونه ارتباط یا پیوندهای دیگر با شرکت‌ها، نهادها یا افراد مرتبط با مقالات است، امتناع کنند.

 

شیوه نامه حل و فصل سرقت علمی توسط نامه انجمن حشره شناسی ایران

اعضای هیات تحریریه JESI ، اقدامات لازم را برای بررسی مقالات ورودی در مورد اصالت، قابلیت اطمینان اطلاعات ارائه شده و استفاده صحیح از استنادات و ارجاعات انجام می‌دهند. اعضای هیات تحریریه نامه انجمن یادآوری می‌نمایند که سرقت علمی امری غیرقابل قبول است و بنابراین سیاست‌های زیر را در صورت شناسایی سرقت علمی در هر یک مقالات ارسال شده به نشریه اعمال نموده و متناسب با آن اقدامات لازم خواهد نمود.

سرقت علمی به هر شکل، از جمله نقل قول مستقیم یا نقل قول غیر مستقیم از بخش‌های اساسی مقاله دیگران (بدون ذکر منبع)، "جازدن" مقاله دیگران به‌عنوان مقاله خود، یا ارائه نتایج تحقیقات انجام شده توسط دیگران، به‌نام خود، از نقطه نظر انتشار مقالات علمی امری غیراخلاقی بوده و غیرقابل قبول است. همه نویسندگان مقاله ارسالی باید اطمینان حاصل کنند که نسخه ارسالی اثری بدیع و فارغ از هر یک از جنبه‌های سرقت علمی باشد. به همه نویسندگان مقالات ارسالی به نشریه توصیه می‌شود با استفاده از یکی ابزارها و نرم‌افزارهای همانندجویی، میزان تشابه مطالب مقاله ارسالی با منابع موجود ارزیابی گردد. همه نویسندگان اطمینان حاصل نمایند که مقاله ارسالی قبلاً به زبان دیگری منتشر نشده باشد. همچنین مطمئن باشند که به‌طور هم‌زمان به نشریات دیگر ارسال نمی‌شود (ارسال هم‌زمان به نشریه دیگر غیرقابل قبول است).

اگر هر یک از رفتارهای غیراخلاقی فوق‌الذکر توسط هیات تحریریه نشریه و یا توسط یکی از داوران تشخیص داده شود، مقاله بلافاصله رد می‌شود و هیات تحریریه با نویسنده(ها) تماس گرفته تا توضیح مقتضی در آن مورد ارائه نمایند. اگر نویسنده(گان) در مدت زمان معقولی توجیه و پاسخ مناسب ندهند، سردبیر نشریات دیگر (در مورد ارسال هم‌زمان به نشریه دیگر) و موسسه مربوطه نویسنده(گان) مطلع می‌شوند و نام نویسندگان در لیست سیاه قرار گرفته و اجازه ارسال مقاله به نشریه نامه انجمن حشره شناسی ایران،بصورت مادام العمر از آن‌ها سلب می‌شود.

اگر سرقت علمی پس از انتشار مقاله توسط فردی گزارش شود، موضوع توسط هیات تحریریه نامه انجمن حشره شناسی ایران، بررسی می‌شود و اگر میزان سرقت علمی قابل توجه و غیر قابل اغماض باشد، مقاله از بایگانی نشریه خارج شده و به نهاد و سازمان مربوطه نویسنده اطلاع داده می‌شود.

نویسندگان، دبیران و داوران می توانند اطلاعات کامل در خصوص راهنمای قوانین اخلاق نشر را در لینک های ذیل جستجو نمایند.
 

اشتراک و تکرارپذیری داده ها

مجله انجمن حشره شناسی ایران نویسندگان را تشویق میکند تا داده های خود را به اشتراک بگذارند. زیرا این، موضوعی کلیدی است و بسیاری از تامین کنندگان گرنت ( دولتی یا خصوصی) از این امر استقبال می نمایند. اشتراک داده ها به تکرارپذیری کمک می کند، از تکرار کارها کم کرده و فرصتی را برای استفاده مجدد و هدفمند فراهم می کند. چند مخزن قابل اعتماد برای ذخیره و اشتراک داده ها عبارتند از:

Dryad

Zenodo

Harvard Dataverse Network

Vivli

QDR

پس از پذیرش
فایل پذیرش شده پیش نویس، جهت حروف چینی و صفحه آرایی به بخش فنی نامه انجمن ارسال می گردد. سپس فایل آماده شده به شکل PDF برای نویسنده مسول ارسال می‌شود. نویسنده مسول موظف است در کوتاهترین زمان ، فایل را بررسی نموده و سپس آن را عودت دهد. تاخیر در بازگرداندن فایل موجب می گردد فرایند نشر دچار تاخیر شود . نویسندگان از نشر نسخه آنلاین با دریافت ایمیل مطلع می‌شوند.

اصلاحات بعد چاپ

گاهی در هنگام بررسی یا نشر یک مقاله علمی، خطایی رخ می دهد که از دید  اعضای تحریریه  پنهان مانده است. در اینگونه موراد با ارایه  اراتوم و کوریجندوم   میتوان به اصلاح خطای رخ داده پرداخته و آن را اصلاح نمود.

 الف. خطای نویسنده (Corrigendum) 

     اگر خطایی درخصوص  مقاله علمی منتشر شده  توسط نویسنده/ نویسندگان رخ داده باشد؛ در این صورت
           - هر یک از نویسندگان میتوانند درخواست خود را با ارایه توضیحات کافی به اطلاع سردبیر نشریه برسانند.
           - درخواست اصلاح مقاله نویسندگان محترم، در کمیته تخصصی نشریه مورد بررسی قرار می گیرد.
           - در صورت پذیرش درخواست، "هزینه خریداری مجدد کدهای شناساگر DoI " به نویسندگان اطلاع‌رسانی می شود.
           - پس از دریافت هزینه‌، تغییرات درخواستی (اصلاح، حذف، تغییر، جایگزینی و... ) در مقاله مذکور اعمال می گردند.
           -  مقاله اصلاح شده مجدد در شمارگان آتی نشریه (همراه با توضیحات نویسنده در صفحه اول مقاله) منتشر خواهد شد.

    توضیح :    برای چاپ یک کوریجندوم، تمام نویسندگان مقاله باید درخواست آن را امضا نموده و به سردبیر مجله ارسال نمایند.


 ب. خطای ناشر :  اراتوم (Erratum):
        اگر خطای مهم به وجود آمده در یک مقاله علمی منتشر شده توسط ناشر در طول فرآیند بررسی، چاپ و انتشار مقاله رخ دهد؛ در این صورت:
         - هر یک از نویسندگان یا خوانندگان نشریه در صورت برخورد با خطای احتمالی در مقالات منتشر شده، می توانند آن را در قالب   یک نامه  توسط پست الکترونیکی نامه انجمن یا سردبیر به  اطلاع سردبیر نشریه برسانند.
        - نشریه پس از تشخیص یک اراتوم، مقاله را به صورت رایگان و در اولین شماره ممکن خود به چاپ خواهد رساند 

نامه انجمن حشره شناسی ایران در اینگونه موارد و مورارد مشابه از دستورالعمل COPE تبعیت می نماید

سیاست کپی رایت و دسترسی آزاد

مقالاتی که در نامه انجمن حشره شناسی ایران  منتشر شده اند تحت مجوز دسترسی آزاد( Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)) هستند. نویسندگان مالکیت حق چاپ را برای محتوای خود حفظ می کنند ، اما به هر کسی اجازه می دهند محتوای خود را بارگیری، استفاده مجدد،  چاپ مجدد، اصلاح، توزیع و/ یا کپی کند، به شرط اینکه نویسندگان اصلی و منبع به درستی ذکر شده باشند.