تماس با ما

آدرس: تهران، بزرگراه شهید چمران، خیابان یمن، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، ساختمان موزه و تنوع زیستی (رده بندی)، طبقه دوم، دفتر نشریه نامة انجمن حشره شناسی ایران

آدرس پستی: تهران، صندوق پستی 331-19615

تلفن و دورنگار: 22427037-021 

رایانامه: j.ent.soc.iran@gmail.com

تماس با سردبیر: hrap1388@gmail.com    


CAPTCHA Image