تماس با ما

آدرس: تهران، بزرگراه شهید چمران، خیابان یمن، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، ساختمان موزه و تنوع زیستی (رده بندی)، طبقه دوم، دفتر نشریه نامه انجمن حشره‌شناسی ایران

آدرس پستی: تهران، صندوق پستی 331-19615

تلفن و دورنگار: 38805817-051

پست الکترونیک مجله: j.ent.soc.iran (at) gmail.com

تماس با سردبیر: jkb (at) um.ac.ir   یا  javadkarimi10(at)gmail(dot)com

تلفن سردبیر: 38805817   (051) : دفتر دانشکده  و  09111700817 : همراه

آدرس سردبیر : دانشگاه فردوسی مشهد،گروه گیاهپزشکی


CAPTCHA Image