درباره نشریه

 نامــه انجمـن حشــره شناسی ایــران، با قدمتــــی قریب به 50 ســال از ارکان اصلی انجمن علمی حشره‌شناسی ایران می‌باشد. اولین شماره این نشریه در تابستان سال 1352 منتشر شده است و در حال حاضر نیز به صورت فصلنامه به دو صورت الکترونیکی و چاپی هر سال در 4 شماره (بدون دریافت هزینه) توسط انجمن حشره شناسی ایران منتشر می شود. 

این نشریه دارای مجوز انتشار از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد. 

در نشریه علمی نامه انجمن حشره شناسی ایران، نوشتارهای ارسالی در تمام حوزه‌های دانش حشره شناسی شامل رده بندی حشرات، حشره- شناسی کشاورزی، جنگل، پزشکی، دام پزشکی، زیست شناسی، فیریولوژی و رفتارشناسی حشرات، بوم شناسی حشرات، روش های مختلف مهار آفات، مهار زیستی، بیماری شناسی حشرات، مقاومت گیاهان به آفات، ناقلین عوامل بیمارگر گیاهی، حشره شناسی مولکولی و ژنتیک حشرات، کنه شناسی و سم شناسی قابل بررسی و انتشار است. نامه انجمن حشره شناسی، نوشتارهای استادان و محققان برجسته حشره شناسی و زمینه های مرتبط را در قالب مقاله مروری نیز ارزیابی و منتشر می نماید.

این نشریه یافته‌های پژوهشگران مختلف داخلی و خارجی را با بهره گیری از اعضای هیات تحریریه خود که متشکل از اساتید و پژوهشگران دانشگاهی و موسسات پژوهشی می‌باشد، به صورت مقاله‌های کامل پژوهشی، گزارش ها و مقاله‌های کوتاه علمی ، تک‌نگاشت و مقاله مروری، بعد از گذراندن مراحل داوری به زبان انگلیسی و یا فارسی، منتشر می کند.