درباره نشریه

نامه انجمن حشره‌شناسی ایران (JESI)، فصلنامه‌ای است که توسط انجمن حشره‌شناسی ایران (ESI) منتشر می‌شود. این نشریه قدمتی حدود 50 سال دارد که از سال 1353 منتشر شده است.

نامه انجمن حشره‌شناسی ایران، مقاله های همه حوزه های حشره‌شناسی شامل سیستماتیک حشرات و تنوع زیستی، حشره‌شناسی کشاورزی، حشره‌شناسی جنگل، حشره‌شناسی پزشکی، شهری و دامپزشکی، پرورش زنبورعسل و کرم ابریشم، زیست‌شناسی حشرات، بوم‌شناسی حشرات، فیزیولوژی و رفتارشناسی حشرات، مقاومت گیاهان به حشرات، ناقلین عوامل بیمارگر گیاهی، کنترل زیستی، بیماری‌شناسی حشرات، حشره‌شناسی مولکولی، سم‌شناسی آفت کش ها، مدیریت تلفیقی آفات و کنه شناسی را برای انتشار بعد داوری می‌پذیرد.

این مجله، مقالات ارسالی را به شکل های مقاله کامل پژوهشی، مقاله کوتاه و مقاله مروری، منوط به آنکه در جای دیگری منتشر نشده یا برای انتشار ارسال نشده باشند، منتشر می‌کند.

مقالات ارسالی باید به زبان انگلیسی با چکیده فارسی یا فارسی با چکیده انگلیسی نوشته شوند. همچنین تحریریه مجله از انتشار ویژه نامه استقبال می‌کند. برای کسب اطلاعات بیشتر با سردبیر مجله تماس حاصل نمایید.