درباره نشریه

نشــریه علمی نامــه انجمـن حشــره شناسی ایــران، با قدمتــــی قریب به 50 ســال از ارکان اصلی انجمن علمی حشره‌شناسی ایران می‌باشد. اولین شمارة این نشریه در تابستان سال 1352 منتشر شده است و در حال حاضر نیز به صورت فصلنامه به دو صورت الکترونیکی و چاپی هر سال در 4 شماره توسط انجمن علمی حشره شناسی ایران منتشر می شود. 

این نشریه دارای مجوز انتشار از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد. 

در نشریه علمی نامه انجمن حشره شناسی ایران، نوشتارهای ارسالی در تمام حوزه‌های دانش حشره شناسی شامل رده بندی حشرات، حشره شناسی کشاورزی، جنگل، پزشکی، دام پزشکی، زیست شناسی، فیریولوژی و رفتارشناسی حشرات، بوم شناسی حشرات، روش های مختلف مهار آفات، مهار زیستی، کنه شناسی و سم شناسی قابل بررسی و انتشار است. 

این نشریه یافته‌های پژوهشگران مختلف داخلی و خارجی را با بهره گیری از اعضای هیات تحریریه خود که متشکل از اساتید و پژوهشگران دانشگاهی و موسسات پژوهشی می‌باشد، به صورت مقاله‌های کامل پژوهشی، گزارش ها و مقاله‌های کوتاه علمی و تک‌نگاشت، بعد از گذراندن مراحل داوری به زبان فارسی و یا انگلیسی منتشر می کند.