نمایه نویسندگان

ا

 • استوان، هادی کلید تشخیص کنه های خانواده Ascidae موجود در فرآورده های انباری کازرون [دوره 14، شماره 1، 1373، صفحه 9-18]
 • اسماعیلی، مرتضی تأثیر شبه هورمون جوانی ( Pyriproxyfen) بر روی دگردیسی سن گندم ( Eurygaster integriceps Put .: ( Het- Scutelleridae [دوره 14، شماره 1، 1373، صفحه 19-25]
 • اشمیت، اتو وجود پلیدناویروسها در غدد کالیکس زنبور پارازیتوئید (Cotesia rubecula ( Marshall) ( Hymenoptera:Braconidae [دوره 14، شماره 1، 1373، صفحه 55-66]

ب

 • بصیری، غلامحسین بررسی تعداد نسل کرم خوشه خوار انگور ( Lobesia botrana Schiff. ( Lep tortricidae و تعیین مناسب ترین زمان مبارزه علیه آن در استان فارس [دوره 14، شماره 1، 1373، صفحه 45-54]

پ

 • پرچمی عراقی، مهرداد اولین گزارش سه گونه مگس پارازیتوئید لارو (Mythimna loreyi Dup. ( Lep.: Noctuidae در ایران [دوره 14، شماره 1، 1373، صفحه 77-77]

د

 • داروغه، حسن تأثیر شبه هورمون جوانی ( Pyriproxyfen) بر روی دگردیسی سن گندم ( Eurygaster integriceps Put .: ( Het- Scutelleridae [دوره 14، شماره 1، 1373، صفحه 19-25]
 • درویش مجنی، تقی معرفی یک گونه زنبور پارازیتوئید و یک جنس هیپرپارازیتوئید جدید برای فون ایران [دوره 14، شماره 1، 1373، صفحه 79-79]

ر

 • رجبی، غلامرضا معرفی یک گونه جدید زنبور پارازیتوئید تخم سن گندم برای ایران و بررسی مقدماتی زندگی آن [دوره 14، شماره 1، 1373، صفحه 1-7]
 • رضوانی، علی شته های غلات و تغییرات جمعیت آنها در مزارع گندم و جو استان تهران [دوره 14، شماره 1، 1373، صفحه 35-43]

ز

 • زرانی، فریبرز مطالعه فونستیکی موریانه های صنعت نفت ایران [دوره 14، شماره 1، 1373، صفحه 81-81]
 • زرنگار، علی تأثیر شبه هورمون جوانی ( Pyriproxyfen) بر روی دگردیسی سن گندم ( Eurygaster integriceps Put .: ( Het- Scutelleridae [دوره 14، شماره 1، 1373، صفحه 19-25]

ص

 • صائب، حسین بررسی بیو اکولوژی پروانه کرم سیب( .Cydia pomonella (L در منطقه رشت [دوره 14، شماره 1، 1373، صفحه 67-75]

ع

 • عسگری، ساسان وجود پلیدناویروسها در غدد کالیکس زنبور پارازیتوئید (Cotesia rubecula ( Marshall) ( Hymenoptera:Braconidae [دوره 14، شماره 1، 1373، صفحه 55-66]

غ

 • غدیری، ولی اله بررسی خصوصیات بیولوژیک زنبور ساقه خوار غلات(Cephus pygmaeus L. (Hym. Cephidae در کرج [دوره 14، شماره 1، 1373، صفحه 27-33]

ک

 • کمالی، کریم کلید تشخیص کنه های خانواده Ascidae موجود در فرآورده های انباری کازرون [دوره 14، شماره 1، 1373، صفحه 9-18]

ن

 • نصیرزاده، حسام الدین بررسی تعداد نسل کرم خوشه خوار انگور ( Lobesia botrana Schiff. ( Lep tortricidae و تعیین مناسب ترین زمان مبارزه علیه آن در استان فارس [دوره 14، شماره 1، 1373، صفحه 45-54]
 • نوری، پرویز شته های غلات و تغییرات جمعیت آنها در مزارع گندم و جو استان تهران [دوره 14، شماره 1، 1373، صفحه 35-43]