پیوندهای مفید

ایجاد اکانت پابلونز و Researcher ID


ارزیابی مجلات گیاه پزشکی در سال1400 توسط وزارت علوم


اصول مقاله‌نویسی علمی


جستجوی کارآمد منابع اطلاعاتی علمی


ساخت اکانت ORCID


کارگاه مجازی آشنایی با نرم‌افزار تحلیل داده‌های کمی SPSS


کتاب راهنمای املایی خط زبان فارسی بر اساس دستور زبان مصوب فرهنگستان


لیست مجلات JCR 2021 به تفکیک چارک


مجلات حشره شناسی دارای نمایه JCR


نرم افزار «ویراستیار» افزونه ای برای مایکروسافت وُرد است که برای استفاده کاربران فارسی زبان طراحی شده است.