کنفرانس مشترک انجمن حشره شناسی آمریکا

کنفرانس مشترک انجمن حشره شناسی آمریکا

کنفرانس مشترک انجمن حشره شناسی آمریکا ، انجمن حشره شناسی کانادا و انجمن حشره شناسی بریتیش کلمبیا 

زمان : ۲۲ تا ۲۵ آبان ۱۴۰۱
کنفرانس در ونکوور کانادا است و امکان شرکت و ارایه سخنرانی یا پوستر بصورت مجازی هم میسر است. 
مجموعه مقالات و‌برنامه کنفرانس های  سابق ESA از طریق لینک https://entsoc.org/events/meeting/past قابل دسترسی و استفاده است.