چهارمین کنگره بین المللی کنه شناسی ایران

چهارمین کنگره بین المللی کنه شناسی ایران

چهارمین کنگره کنه شناسی ایران در تاریخ ششم تا هشتم مردادماه سال 1401 در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی واقع در شهر مشهد برگزار خواهد شد. برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.